Kasutusjuhend
×

KASUTUSJUHEND
(operatsioonisüsteem iOS)

REGISTREERIMINE

Registreerimine nutiseadmetes
Laadige alla STVGo! rakendus. Peale allalaadimist avage rakendus.
Avaneb aken, kuhu tuleb sisestada Kasutaja ja Parool. Ekraani allosas on näha väli Registreerimine. Valige antud väli ja sisestage oma mobiiltelefoni number ning vajutage OK. Järgnevalt saadetakse Teie mobiilile SMS kasutajatunnuse ja parooliga.
Tagasi eelmisele leheküljele saate liikuda noolega ekraani ülemises vasemas servas.

Registreerimine veebileheküljel
Rakenduse kasutamiseks registreeruda saab ka meie koduleheküljel aadressiga www.stv.ee

RAKENDUSE KASUTAMINE
Avage ekraanilt STVGo! Avaneb aken, kuhu tuleb sisestada Kasutaja ja Parool.
Sisestage andmed, mis Teile saadeti SMS-ga ja vajutage OK.
Avaneb rakenduse menüü.
Rakenduse mugavamaks kasutamiseks soovitame alguses tutvuda Juhendiga. Rakenduse esimesel avamisel avaneb Juhend automaatselt, hilisemalt on see leitav:
valides menüüs Abi ja seal lehekülg Juhend. Aktiveerimiseks vajutage pildile ekraanil.

RAKENDUSE KEELE VAHETUS
iOS operatsioonisüsteemiga nutiseadmetes saab rakenduse keelt vahetada seadme seadistuste alt.

MENÜÜ
Peamenüü koosneb vertikaalsest loetelust
Peamenüü aktiivne nupp on alati keskel ja on esile tõstetud. Nooled menüüpunktides näitavad, et antud menüül on veel allmenüü. Allmenüüga tutvumiseks liikuge paremale-vasakule.
Leides soovitud teema aktiveerige see peale vajutades.

Menüü koosneb alltoodud teemadest:
1. Telekanalid
2. Telekava
2.1 Kanali kava
2.2 Kategooriad
3. Tellimused
4. Arve
4.1 Kanalite numbrid
4.2 Lemmikkanalid
4.3 Uudised
4.4 Abi
5. Salvestused
6. Otsing

MENÜÜ AVAMINE
Menüü avamiseks liiguta ekraanil kaks näppu teineteisest eemale või vajuta ekraani paremas ülaservas olevale nupule.

MENÜÜ SULGEMINE
Menüü sulgemiseks liiguta ekraanil kaks näppu teineteise poole või vajuta ekraani paremas ülaservas olevale nupule.

TEGEVUSED JA SÜMBOLID
Siin toome välja pildid tegevuste kirjeldustega.

TELEKANALID (telekanalite valik)
Antud lõigus on näha telekanalite valik. Liikudes ekraanil üles alla, saate valida kanali, mida soovite vaadata.
Kanali kirjeldus on näha ekraanil:
-kanali järjekorranumber.
-kanali logo. Kanali logo juures on näha täheke, juhul kui kanal on valitud lemmikkanalite hulka.
-Saate pealkiri
-Saate algus- ja lõpukellaaeg

Teil on võimalus vaadata käimasolevat saadet, eelnenud saadet, aga ka lisada salvestamiseks järgnevaid saateid.
Kanaleid saab vahetada liigutades ekraani alt üles või ülalt alla.
Esiletoodud pildile vajutades käivitate valitud saate.

PLEIERI FUNKTSIOONID
Käimasoleva saate ajal ekraanile vajutades avanevad pleieri võimalused. Oma valiku tegemiseks liigutage ekraanipilti paremalt-vasakule või vastupidi.
Kättesaadavad funktsioonid on:
-vaadata saadet algusest
-paus/kerimine
-saatekirjeldus
-heliriba. Antud funktsiooniga saate valida kanali transleerimise keele, juhul kui kanal seda võimaldab.
-jaga. Selle funktsiooni abil saate valitud saadet sotsiaalvõrgustikus sõpradega jagada.
-subtiitrid. Antud funktsiooniga saate valida subtiitrid, kui kanal seda võimaldab.

SALVESTUSED
Salvestuste kataloogis hoitakse Teie poolt salvestatud programme (filmid, saated), mida säilitatakse teenusepakkuja seadmetes sõltumata mahust 7 päeva. Peale antud aja möödumist need kustutatakse.

OTSING
Kasutades funktsiooni Otsing saate otsida juba eetris olnud ja ka tulemas olevaid saateid ja filme.
Minimaalne tähtede sisestamise arv otsingumootori käivitamiseks on 3 tähemärki. Otsinguks piisab kui sisestate pealkirjast ühe sõna. Otsingud salvestuvad lisaleheküljel Ajalugu.

TELEKAVA
Avaneb kõikide kanalite telekava saadete lõikes.
Funktsioonid antud leheküljel:
-liigutades ekraani ülalt alla saate valida kanali
-liigutades ekraani paremalt vasakule ja vastupidi, saate valida saate
-valitud saate funktsioonid on: vaadata algusest, vaadata eelnevat saadet ja salvestamine.
-aktiveerimiseks vajutage oma valikule

MEELDETULETUS
Tuleta meelde funktsiooni saate määrata peale soovitud saatele vajutamist telekavas. Lisaks saab antud saadet ka salvestada, lugeda kirjeldust saate kohta ja jagada sotsiaalvõrgustikus.

KANALI KAVA
Avaneb kanalite telekava, mitme päeva lõikes. Ekraani keskel esiletõstetud pealkirja ja pildiga avaneb hetkel käimasolev saade.
Funktsioonid antud leheküljel:
-liigutades ekraani paremalt vasakule ja vastupidi, saate valida kanali
-liigutades ekraani ülalt alla saate valida saate ja kuupäeva (kuni 7 päeva tagasi)
-valitud saate funktsioonid on: vaadata algusest, hetkel ja salvestamine.
-aktiveerimiseks vajutage oma valikule

KATEGOORIA
Avaneb teemapõhine valik kanalitest. Lisatud on ka Lemmikkanalite nimekiri.
Funktsioonid antud leheküljel:
-liigutades ekraani paremalt vasakule ja vastupidi, saate valida kategooria
-liigutades ekraani ülalt alla saate valida kanali
-valiku kinnitamiseks vajutage kanali logole

TELLIMUSED
Avaneb valik Teie poolt tellitud pakettide/kanalite loeteluga. Antud leheküljel saate ka tellimust lõpetada.

ARVE
Avaneb kasutajakonto põhine info. Väljatoodud on tellija, olek ja arve.
Ekraani allosas valik Kulud. Sisenemiseks vajuta ekraanil kirjale Vaata. Avanenud aknas näha arved kuude lõikes. Detailsema ülevaate saab arvetest vajutades ekraanil Põhjalikumalt. Avaneb pilt salvestuste tellimuste kohta koos kuupäeva ja maksumusega.

KANALITE NUMBRID
Antud funktsiooniga saate muuta kanalite järjekorda.
-liigutades ekraani vertikaalselt ülalt alla, saate valida kanali, mida soovite liigutada teisele kohale
-liigutades ekraani horisontaalis paremalt vasakule, saate valida kanali, mille asemele soovite ülal valitud kanalit paigutada.
-kinnitamiseks vajutage horisontaalreal kanali logole
-kanalite järjekord on muudetud

LEMMIKKANALID
Avaneb võimalus koostada loetelu valitud lemmikkanalitest. Lemmikkanalid on nähtavad ka Kategooriate lehel.
Kuidas lisada kanalit lemmikute nimekirja:
-liigutades ekraani vertikaalselt ülalt alla, saate valida kanali
-vajutades kanali logole märgitakse lemmikkanal tähekesega
-kanal on lisatud Lemmikkanalite nimekirja

UUDISED
Siin leheküljel on näha kõik teenusepakkuja uudised ja teavitused

ABI
Avaneb vaade mitme lisaleheküljega
Juhend- lühiõpetus rakenduse kasutamiseks
Info- informatsioon rakenduse versiooni kohta
Kontakt- teenusepakkuja kontaktinfo
Logi välja- ohutuse tagamiseks rakendusest väljumine, nõuab uuesti sisenemisel kasutajatunnust ja parooli.