ÜLDINFO TELEVIISORI JA DIGIBOKSI HÄÄLESTAMISE PARAMEETRID (digi-TV jaoks)

AS STV võrgus televiisori ja digiboksi häälestamiseks tuleb sisestada alljärgnevad parameetrid:

1. Sagedus (Frequency):

Linn MHzKHz
Tallinn, Pärnu, Haapsalu, Paldiski, Rakvere, Tapa, Tamsalu, Ämari, Turba306306000
Narva458458000
Tartu338338000
Viljandi354354000


Sisselülitatud võrguotsingu (Network Search) puhul leitakse teised kanalid automaatselt.

2. Modulatsioon (Modulation) – 256 QAM

3. Sümbolite määr (Symbol Rate) – 6956
 

NB! STV võrgus digisignaali vastuvõtuks sisseehitatud digiboksiga televiisoril on vaja, et digiboks oleks standart DVB-C.
STV saab garanteerida kvaliteetse TV-teenuse kasutamise, kui kasutusel on STV seadmed (digiboks, CI CAM-moodul).

Kolmandate tootjate seadmete eest STV ei vastuta ja ei saa garanteerida, et teenus töötab.