Lisainfo ja abi
×

TOOTETINGIMUSED STV - 007

Toote nimetus:  Videojälgimine STV Vision


1. Mõisted
STV VISION on videojälgimise teenus, mis võimaldab internetiühenduse ja nutiseadme abil visuaalset kontakti oma eemal viibivate lähedaste- või ettevõttega. Teenus põhineb NIP tehnoloogial ning tegemist ei ole valveteenusega. NIP tehnoloogia peamine eelis on ruuteri lisaseadistamise vajaduse puudumine, nagu näiteks portide ümbersuunamine staatilise IP-aadressi või DDNS teenuse kasutamise korral. Vaja on vaid interneti püsiühendust, ruuterit ja Teenuse kasutamiseks vajaliku tarkvaraga nutiseadet või arvutit.

2. Toote STV VISION kasutustingimused ja kirjeldus
STV VISION on teenus, mis võimaldab saada sisselülitatud kaamerate kaudu võrgu pilti ning luua kaamerate videosalvestistest arhiiv. Vaja on vaid kaamerate ja nutiseadmete internetipüsiühendust.
Pakume STV VISION teenus nii era- kui ka ärikliendile.

Teenuse osutamise piirkonnad: Tallinn, Maardu, Pärnu, Tartu ja Narva
 
Videojälgimise teenuse STV VISION paketid erakliendile:
 • "Vision sisekaamera" - staatiline kaamera. Sisaldab staatilist 1.0MP(HD720p) IP kaamerat, kasutajakontot STV VISIONi platvormil, võimalust vaadata videopilti reaalajas ja viimase 7 päeva arhiivisalvestisi SD kvaliteedis.
 • "Vision pööratav sisekaamera​​" - kaugjuhitav kaamera. Sisaldab juhitavat 1.0MP(HD720p) IP kaamerat, kasutajakontot STV VISIONi platvormil, võimalust vaadata videopilti reaalajas ja viimase 7 päeva arhiivisalvestisi SD kvaliteedis.
 • "Vision välikaamera" - ilmastikukindel kaamera. Sisadab IP66 ilmastikukindlat 2.0MP (Full HD1080p) IP kaamerat, kasutajakontot STV VISION platvormil, Võimalus vaadata videopilti reaalajas ja viimase 31 päeva arhiivisalvestisi SD kvaliteedis.* Teenusega on võimalik liituda tehniliste võimaluste olemasolul. ** Kortermaja elanik peab kooskõlastama Korteriühistuga kaamerate paigaldamise võimaluse hoone välisfassaadi seinale. *** Liitumise maksumus kehtiva hinnakirja järgi.
Videojälgimise teenuse STV VISION paketid ärikliendile:
 • "Vision sisekaamera ärikliendile" - staatiline kaamera. Sisaldab staatilist 1.0MP(HD720p) IP kaamerat, kasutajakontot STV VISIONi platvormil, võimalust vaadata videopilti reaalajas ja viimase 31 päeva arhiivisalvestisi SD kvaliteedis.
 • "Vision pööratav sisekaamera ärikliendile" - kaugjuhitav kaamera. Sisaldab juhitavat 1.0MP(HD720p) IP kaamerat, kasutajakontot STV VISIONi platvormil, võimalust vaadata videopilti reaalajas ja viimase 31 päeva arhiivisalvestisi SD kvaliteedis.
 • "Vision välikaamera ärikliendile" - ilmastikukindel kaamera. Sisadab IP66 ilmastikukindlat 2.0MP (Full HD1080p) IP kaamerat, kasutajakontot STV VISION platvormil, Võimalus vaadata videopilti reaalajas ja viimase 31 päeva arhiivisalvestisi SD kvaliteedis. * Teenusega on võimalik liituda tehniliste võimaluste olemasolul. ** Liitumise maksumus kehtiva hinnakirja järgi.

Võimalik juurde tellida tasulisi lisateenuseid:
 • salvestamist pilvearhiivi SD kvaliteedis kestvusega 31 päeva, või HD kvaliteedis kestvusega 7 või 31 päeva;
 • veebiülekande organiseerimist SD või HD kvaliteedis 20-le kasutajale (suuremale kasutajate hulgale eelneval kokkuleppel).
 
Igale valitud paketile lisanduvad tasuta teenused:
 • Push-teavitused või teavitused e-kirjadena: valvesse pandud / valvest maha võetud; kaamera sisselülitamine / väljalülitamine; kaamera sees/väljas; kaamera seadete muutmine, kaamera arhiivi kustutamine.
 • Push-teavitused või teavitused e-kirjadena kaamera vaateväljas toimunud liikumiste kohta (graafiku määramise võimalus).
 • Push-teavitused või teavitused e-kirjadena kaameraga ühendatud lisaanduri (näiteks suitsuandur) töölehakkamise kohta.
 
STV VISIONi videojälgimise teenuse kasutamiseks vajalikud tehnilised tingimused on tehnilistele nõuetele vastavad IP kaamerad, internetiühendus ja kasutaja seadmed (ruuter ja arvuti/nutiseade).

Kasutajal saab STV VISIONi videojälgimise teenust kasutada korraga mitme seadmega.
STV VISIONi teenus töötab veebiversioonis operatsioonisüsteemidega OS Windows /Linux / MacOS.
VEEB: https://visioncloud.stv.ee/login

Nutiseadmete (iOS ja Android) jaoks saab STV VISIONi tarkvara alla laadida veebilehtedelt Appstore ja Google Playmarket.
Appstore: https://itunes.apple.com/us/app/stv-vision/id1214193656?mt=8
GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stv.vision
 
Teenuse kasutamiseks on esmalt vaja esitada tellimus esinduses või klienditeeninduse telefoni teel. Kehtiva e-posti alusel kodulehel visioncloud.stv.ee saab loodud kasutajakonto parooliga ja lisatud valitud pakett kaameraga.  Kasutaja saab igal ajal STV VISIONi konto salasõna muuta.
Kliendi poolt valitud paketis kaamera on teenuse lahutamatuks osaks. Kaamera tagastamisel kasutajakonto blokeeritakse ja serveritelt eemaldatakse arhiivid.
E-posti aadress peab olema kehtiv ja toimiv, kuna just sellele aadressile hakkavad saabuma teavitused ja päringud muudatuste kinnitamiseks.

STV ei vastuta Teenuse töötamise eest, kui kasutaja seadmed ei vasta ühilduvuse osas tehnilistele nõuetele.
Teenusega liitumise lepingu saab sõlmida tehniku visiidi ajal.

Videosalvestiste arhiivide säilitamine toimub operaatori serveris. Teenustasu on igakuine ja kaamera kirjete arhiveerimine säilib kuu jooksul viimase 7 või 31 päeva eest teenuse paketi või lisateenuse tellimise päevast. Kasutajal on võimalik igal ajal, kuni kaamera eemaldamiseni kasutajakontolt, võimalik kaamerapilti alla laadida ja säilitada oma isiklikul andmekandjal või nutiseadmes.
Teenuse funktsionaalsus ja kirjeldus on leitavad rakenduse STV VISION alajaotuses „Abi”.

STV-l on õigus muuta lisateenuste sisu ja maksumust, teavitades sellest klienti vastavalt STV Üldtingimustele.
STV ei vastuta Kliendi kaamera veebiülekande sisu eest, kuid kaebuste laekumisel on STV-l õigus sisu hinnata ja lõpetada veebiülekanne Üldtingimustest lähtuvalt.

Klient kannab isesesvalt vastutust isiklike andmete kaitse õigusaktide kinnipidamisest.
Vastavalt Isikukaitse seadusele on iskuandmete töötlemine lubatud üksnes andmesubjekti nõusolekul.
"Videovalve" teavituskleeps kohustuslik.
Liisa info:
RIIGI TEATAJA - Isikuandmete kaitse seadus
RIIGI TEATAJA - Videovalve kord
ANDMETEKAITSE INSPEKTSIOON - Juhend kaamerate kasutamise kohta

 
3. Kvaliteedinõuded
STV tagab kasutajale teenuse STV VISION 95% ulatuses tõrgeteta toimimise ühe kalendrikuu jooksul.
Teenuse ülalmainitud kvaliteedinõude täitmise tagab STV tingimusel, et kasutaja seade ja põhiühendus (internetiühendus) vastavad kehtivatele nõuetele.
Teenuse kvaliteet võib konkreetsel kasutushetkel sõltuda muu hulgas
mõningatest asjaoludest, mis ei ole STV vastusalas:
näiteks Kliendi seadmest (arvuti või mõne teise lõppseadme tehnilistest näitajatest), asjaoludest, mis kuuluvad Kliendi või kolmandate isikute vastutusalasse (teise sideoperaatori võrgu internetiühendus, Wi-Fi signaali tugevusest Kliendi Wi-Fi võrgus, Kliendile või kolmandatele isikutele kuuluva liini osa või sisevõrgu tehnilisest seisundist jms) ja erinevatest Kliendi kasutatavatest sisuteenustest või rakendustest.


4. Maksumus
Toote hind moodustub teenusepaketi VISION kuutasust ja lisateenuste maksumusest.
Teenuse kuutasu sõltub valitud teenusepaketist.
Teenusepakettide hinnad on ära toodud Hinnakirjas. Lisaks kuutasule peab klient tasuma tellitud tasuliste lisateenuste eest vastavalt Hinnakirjas fikseeritud hinnale.
NB! Kehtestatud andmemahu ületamise eest võivad mõned mobiilsideoperaatorid nõuda lisatasu.
 
5. Rikked
Rikked, mis takistavad Teenuse kasutamist, kõrvaldab STV vastavalt Üldtingimustele.
Teenuse toimimise tagamiseks ja selle kasutamise häirete minimeerimiseks on STV-l õigus teostada vajalikke profülaktilisi töid mis tahes nädalapäeval kuni kuus (6) tundi ajavahemikus 01:00–07:00. Profülaktiliste tööde teostamise ajal esineda võivaid häireid ei loeta riketeks. Teated profülaktiliste/plaaniliste tööde teostamise kohta kuvatakse STV ametlikul kodulehel ja rakenduse STV VISION alajaotuses „Uudised”.
Samuti on STV-l õigus teostada profülaktilisi seadmete hooldustöid iga kuu esimesel teisipäeval ajavahemikul 22:00–04:00 ning juhtudel, kui STV teavitab Klienti kavandatud profülaktilistest töödest e-posti teel 24 tundi ette. Sellel perioodil ilmnevaid häireid ei loeta riketeks.
 
6. Lõpetamine
AS-il STV on õigus lõpetada või peatada Kliendi kasutajakonto kasutamine ilma eelneva etteteatamiseta, kui Klient on rikkunud AS-i STV Üldtingimusi.
Teenuselepingu lõpetamisel kasutajakonto blokeeritakse ja serveritelt eemaldatakse arhiivid.
 

Tehnilised näitajad ja seadmed

Kaamera tööks nõutav "upload" või üleslaadimise internetiühenduse kiirus:
video salvestamiseks ja vaatamiseks SD-kvaliteedis vähemalt 3 Mbit/s (ühe kaamera kohta);
video salvestamiseks ja vaatamiseks HD-kvaliteedis vähemalt 5 Mbit/s (ühe kaamera kohta).  
Kaamerast videopildi vaatamiseks on vajalik tagada interneti allalaadimiskiirus nutiseadmes:
vaatamiseks SD-kvaliteedis vähemalt 3 Mbit/s;
vaatamiseks HD-kvaliteedis vähemalt 5 Mbit/s.
 
Ruuter:
2,4 Ghz, kanali laius 20 Mz (mitte „Auto 20/40“), krüpteerimismeetod WPA2 algorütmiga AES.
Teenus ei puugi korralikult toimida mõningate ZTE, Huawei, Apple'i ruuterite mudelite puhul

PC (soovitatav):
Operatiivmälu
Mälu 4 GB

Videokaart:
DirectX 9 (64+ Mb), minimaalne resolutsioon 800x600

Operatsioonisüsteem:
MS Windows / Linux / MacOS

Veebilehitseja:
Chrome 22.0+ (32-bit);
Firefox 16.0+ (32-bit);
Opera (32-bit);
Safari
*Internet Explorer (32-bit/64-bit) ei toeta teenuse toimimist täielikult HTML5 töötluse mitteühtlustamise tõttu.
Flash Player: viimased uuendused

Nutiseadmed:
Арple
Teenus töötab seadmetega, mille versioon on iOS 9.0 või kõrgem.

Android
Teenus töötab seadmetega, mille versioon on 5.0 või kõrgem.
Soovitatav on kasutada seadet, mille operatiivmälu (RAM) on vähemalt 1 GB ja kahetuumalist protsessorit taktsagedusega vähemalt 1 Ghz.
shortform