Lisainfo ja abi
×

1. Liitumine digi TV-ga
1.1. STV võrgusisene liitumine digi TV paketiga on tasuta.
1.2. Digi TV paketi kuutasu on toodud Hinnakirjas.
1.3. Liitudes digi TV-ga klient on kohustatud liituma Hinnakirjas toodud STV põhipaketiga.
1.4. Kliendil on õigus liituda mistahes temaatiliste pakettidega kehtiva hinnakirja ja põhipaketi Digi Kodu kehtiva lepingu alusel.

2. Digi TV seadmed
2.1. Klient saab tasuta kasutusse Conax (CI CAM) moodul lepingu sõlmimisel 12 kuuks.
2.2. Tähtajaline leping muutub märgitud tähtaja möödumisel tähtajatuks, kui klient ei ole esitanud soovi nimetatud leping lõpetada ja jätkab teenuse ja seadme kasutamist. Seade jääb kliendile tasuta kasutusse tähtajatult põhilepingu (Digi TV teenus) olemasolul (AS STV omand).

3. Vaatamiskoht
3.1. Kliendil on õigus lülitada digi tv-le lisavaatamiskohad.
3.2. Lisavaatamiskohtadele klient võib saada tasuta kuni 2 Conax (CI CAM) moodulit (ühe lepingu raames klient võib saada kasutusele tasuta mitte üle 3-e seadme).
3.3. Ühe lisavaatamiskoha hind on vastavalt kehtivale hinnakirjale.

4. Lepingu lõpetamine/peatamine
4.1. Ennetähtajalisel lepingu lõpetamisel/peatamisel klient, kellel on kasutusel tasuta seadmed (p. 2.1.), on kohustatud tasuma lepingust tulenevat leppetrahvi.

5. Lisateave
5.1. Pakett Digi Kodu sisaldab mõningaid telekanaleid resolutsiooniga HD. Nende vastuvõtuks on vajalik HD tüüner, tüüneri rent on vastavalt kehtivale hinnakirjale.
5.2. Conax (CI CAM) mooduli võib saada kõikides STV esindustes.
5.3. Digi TV-le ülemineku tingimuste lahutamatuks osaks on "Tüüptingimused". 
fullform