Arhiiv
×

DIGI SUPER - 4.99 €


1. Kampaania «Digi Super - 4,99 €» periood ja tingimused
1.1. Kampaania viib läbi: АS STV.
1.2. Kampaania kehtib perioodil: 15.11.2013 — 15.05.2014.
1.3. Kampaania pakkumine: Klient, liitudes AS STV digi TV-ga kampaania «Digi Super - 4,99 €» raames, saab võimaluse vaadata üle 140 telekanali vaid 4,99 € eest kuus.
1.4. Superpakett koosneb Digi Plus, Laste, Digi Sport ja Digi Muusika pakettidest.
1.5. Soodustus: Liitumisel paketiga esimesed 6 kuud kehtib soodustus.
1.6. Soodustuse kehtivuse lõppemisel Digi Super paketi hind on 15.38 € kuus. Kuni soodustuse kehtivuse lõppemiseni kliendil on õigus vahetada Digi Super paketti teisele Digi TV paketile tasuta. Muudel juhtudel paketi vahetus toimub vastavalt kehtivale hinnakirjale.
1.7. Kampaania tingimused:
- pakkumine kehtib ainult eraklientidele,
- lepingu sõlmimine vähemalt 12 kuuks.

2. Kampaanias osalevad
2.1. Kliendid, kes ei ole kasutanud AS STV televisiooniteenust märgitud aadressil kolme kuu jooksul, v.a. kui kliendiks saab uus ruumi valdaja ja/või rentija ja kes ei oma võlgnevust AS STV ees.

3. Muud kampaania tingimused
3.1. Kampaania ei laiene AS STV klientidele, kes omavad kehtivat lepingut teleteenusele või antud teenust juba osutatakse märgitud aadressil.
3.2. Kampaaniale ei laiene AS STV poolt tavapärases korras osutatavad soodustused.
3.3. Ennetähtaegsel lepingu lõpetamisel klient maksab paketi täismaksumuse ja kampaania raames saadud paketi maksumuse vahe teenuse kasutamise perioodi eest.
3.4. Kampaania ei laiene seadmete rendile.
3.5. Lepingu sõlmimisel 12 kuuks kliendil on õigus digi TV vaatamiseks saada tasuta kasutusele digiseadmed SD.
3.6. Kliendil on õigus tellida digi TV-le lisavaatamiskohad. 3.7. Lisavaatamiskohtadele klient võib saada tasuta kasutusele kuni 2 SD digiboksi / Conax moodulit (ühe lepingu raames klient võib tasuta kasutusele saada kuni 3 seadet)
3.8. Ühe lisavaatamiskoha hind on 2 € kuus.
3.9. Ennetähtaegsel lepingu lõpetamisel klient maksab tasuta saadud kasutusele seadmete eest (TT p. 3.5 ja 3.7) trahvi aastase seadmete renditasu ulatuses vastavalt kehtivale hinnakirjale.
3.10. AS-l STV on õigus ühepoolselt muuta tingimusi või lõpetada kampaania kestvus.

4. Kampaania kehtivus lõppeb, kui:
4.1. Leping peatatakse/lõpetatakse lepingu kehtivuse perioodil
4.2. Klient ei täida õigeaegselt kirjeldatud lepingus ja tema lisades endale võetud kohustusi AS STV ees.
 
fullform