Arhiiv
×

PAKKUMINE "TURVASEADMED POOLE SOODSAMALT"


1. Pakkumise periood ja tingimused
1.1. Pakkumise korraldajaks on AS STV.
1.2. Pakkumise periood: 01.10.2015 – 31.10.2015
1.3. Pakkumise raames STV turvateenusega liitunud klientidele kehtib Stardikomplekti seadmetele soodustus 50 %.
Seadmete soodushind - 182 € (Seadmete tavahind - 364 €)
1.4. Pakkumise tingimus — soodustus kehtib 36-kuulise tähtajalise teenuslepingu sõlmimisel.
1.5. Peale tähtajalise lepingu perioodi (36 kuud) lõppu seadmete omandi õigus läheb üle kliendile.

2. Pakkumine kehtib
2.1 Uutele klientidele, kelle aadressil ei ole viimase 3 kuu jooksul tarbitud AS STV turvateenuseid v.a. juhul, kui kliendi näol on tegemist uue omaniku või üürnikuga.

3. Teised pakkumise tingimused
3.1.Tähtajalise liitumislepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tuleb kliendil tasuda ostetud seadme komplekti tegeliku väärtuse ja soodushinna vahe.
3.2. Sõlmitud tähtajalist lepingut ei saa peatada.
3.3. Juhul, kui Klient ei täida õigeaegselt enda lepingujärgseid kohustusi STV ees, STV-l on õigus ühepoolselt lõpetada tähtajaline teenusleping ja rakendada tingimused p.3.1.
3.4. Soodushinna pakkumine ei laiene teenuse tarbimiseks vajalike seadmete rendile.
3.5. Pakkumine ei kehti klientidele, kellel juba on AS STV poolt paigaldatud valveseadmed.
3.6. STV-l on õigus ühepoolselt muuta pakkumise tingimusi.
3.7. Soodushinnaga ostetud seadmeid ei saa tagastada ega vahetada raha vastu.
 
fullform