Arhiiv
×

KAMPAANIA "VÕIMAS START"

1. Kampaania „VÕIMAS START» periood ja tingimused (edaspidi Kampaania)
1.1. Kampaania viib läbi: AS STV.
1.2. Kampaania kehtib perioodil: 28.09.2015 — 31.12.2015.
1.3. Kampaania pakkumine: Kampaania raames saab klient võimaluse liituda paketiga Start hinnaga 10 €/kuu
1.4. Soodustuse periood: Liitumise hetkest 12 kuud. Soodustuse lõppemisel kasutab klient paketti Start täishinna eest - 22 €/kuu.
1.5. Pakett Start sisaldab: internet ja digitelevisioon.
1.6. Paketile Start saab soovi korral juurde võtta:
- telefoniteenus "Kuutasuta".  12 kuu jooksul miinimumarve teenuse tingimused ei kehti - klient maksab ainult tehtud kõnede eest. Peale antud perioodi lõppemist teenuse hind vastavalt kehtivale hinnakirjale
 - teenus STVGo!, mis võimaldab vaadata televisiooni nutiseadmetes ja kasutada kordusTVd ning salvestamist. 
1.7. Kampaania tingimused:
- pakkumine kehtib ainult eraklientidele,
- tähtajalise lepingu sõlmimine 24 kuuks.

2. Kampaanias osalevad:
2.1. Kõik uued kliendid. Uus klient: klient, kes ei ole kasutanud AS STV ja AS Infonet teenuseid märgitud aadressil kolme kuu jooksul või kui kliendiks saab uus ruumi valdaja ja/või rentija ja kes ei oma võlgnevust AS STV ees.
2.2. Kliendid, kes ei ole kasutanud ühte teenust Start paketist, märgitud aadressil, kolme kuu jooksul ja kes ei oma võlgnevust AS STV ees.

3. Muud Kampaania tingimused
3.1. Kampaaniale ei laiene muud soodustused.
3.2. Ennetähtaegsel lepingu lõpetamisel on klient kohustatud maksma leppetrahvi summas 90 eurot.
3.3. Kampaania raames on kliendil õigus saada tasuta kasutusse 1 (üks) digiseadme komplekt (ühele vaatamiskohale).
3.4. AS-l STV on õigus ühepoolselt muuta tingimusi või lõpetada kampaania kestvus.

4. Kampaania kehtivus lõppeb, kui:
4.1. Leping peatatakse/lõpetatakse lepingu kehtivuse perioodil.
4.2. Klient ei täida õigeaegselt kirjeldatud lepingus ja tema lisades endale võetud kohustusi AS STV ees.
fullform