Arhiiv
×

Kampaania „STV ja Viasati topeltpakett“ tingimused

Kampaaniat korraldavad AS STV asukohaga Valge 6-4, 11413 Tallinn (edaspidi STV) ja AS Viasat asukohaga Peterburi tee 81, 14115 Tallinn (edaspidi Viasat).

1. Kampaania „STV ja Viasati topeltpakett» periood ja tingimused (edaspidi Kampaania).
1.1. Kampaania toimub ajavahemikul 04.01.2016 - 31.03.2016.
1.2. Kampaania raames saab klient võimaluse liituda paketiga “STV ja Viasati topeltpakett” hinnaga 26 €/kuu.
1.3. Kampaania pakkumine sisaldab üle 70 telekanali ja 40/40 Mbit/s internetti.
1.4. Kampaania raames pakutava teenuse liitumistasu 0€.
1.5. Kui interneti tehnilised võimalused soovitud aadressil on piiratud, pakume ka internetikiirust 10/1 Mbit/s.
1.6. Kampaania liitumise eelduseks on tähtajalise lepingu sõlmimine 24 kuuks.

2. Kampaanias osalevad
2.1. Uued kliendid, kes ei ole kasutanud AS STV või AS Infonet teenuseid märgitud aadressil kolme kuu jooksul või kui kliendiks saab uus ruumi valdaja ja/või rentnik ja kes ei oma võlgnevust AS STV ees.
2.2. STV kliendid, kes ei ole kasutanud interneti ja/või televisiooni teenust märgitud aadressil kolme kuu jooksul ja kes ei oma võlgnevust AS STV ees.
2.3. Kampaania kehtib ainult eraklientidele.

3. Lisateenused
3.1. Lisaks saab klient soovi korral juurde võtta:
3.1.1. Kuutasuta telefoniteenuse, mille puhul 12 kuu jooksul miinimumarve teenuse tingimused ei kehti - klient maksab ainult tehtud kõnede eest. Peale antud perioodi lõppemist teenuse hind vastavalt AS STV kehtivale hinnakirjale.
3.1.2. STVGo! teenuse, mis võimaldab vaadata televisiooni nutiseadmetes ja kasutada kordusTVd ning salvestamist. Teenus on esimesed 12 kuud tasuta. Peale 12 kuu lõppemist teenuse hind vastavalt AS STV kehtivale hinnakirjale.
3.2. Kuutasuta telefoniteenusele ja STVGo! teenusele ei laiene 24 kuu tähtajalise lepingu nõue. Klient saab soovi korral antud teenused lõpetada ilma leppetrahvita.

4. Muud Kampaania tingimused
4.1. Kampaaniale ei laiene muud soodustused.
4.2. Ennetähtaegsel lepingu lõpetamisel on klient kohustatud maksma leppetrahvi summas 90 eurot.
4.3. Lepingu ajutisel peatamisel pikeneb lepingu periood automaatselt peatatud aja võrra. Lepingu peatamise tasu vastavalt AS STV hinnakirjale.
4.4. Kampaania raames ei saa ajutiselt peatada eraldi ainult interneti- või televisiooniteenust, vaid mõlemat teenust korraga.
4.5. Kampaania raames on kliendil õigus saada tasuta kasutusse 1 (üks) TV digiseadme komplekt (ühele vaatamiskohale).
4.6. Kampaania kehtivus lõppeb, kui klient ei täida õigeaegselt kirjeldatud lepingus ja tema lisades endale võetud kohustusi AS STV ees.
4.7. STV-l on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi kampaaniatingimustes, paigutades sellekohased teated kodulehele www.stv.ee ning STV esindustesse.
4.8. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on kliendil võimalik pöörduda STV poole kliendiinfotelefonil 6 88 00 00 või lähimasse STV esindusse.
 
shortform