Arhiiv
×

KAMPAANIA "VÕIMAS START - 16 €"

1. Kampaania „VÕIMAS START - 16 €» periood ja tingimused (edaspidi Kampaania)
1.1. Kampaania viib läbi: AS STV.
1.2. Kampaania kehtib perioodil: 01.02.2016 - 31.11.2016
1.3. Kampaania pakkumine: Kampaania raames saab klient võimaluse liituda paketiga Start hinnaga 16 €/kuu
1.4. Soodustuse periood: Liitumise hetkest 24 kuud. Peale soodushinna lõppemist rakendub paketile täishind kehtiva hinnakirja alusel.
1.5. Pakett Start sisaldab: internet ja digitelevisioon.
1.6. Paketile Start saab soovi korral juurde võtta:
- telefoniteenus "Kuutasuta".  12 kuu jooksul miinimumarve teenuse tingimused ei kehti - klient maksab ainult tehtud kõnede eest. Peale antud perioodi lõppemist teenuse hind vastavalt kehtivale hinnakirjale
 - teenus STVGo!, mis võimaldab vaadata televisiooni nutiseadmetes ja kasutada kordusTVd ning salvestamist. Esimesed 2 kuud tasuta. Peale antud perioodi lõppemist teenuse hind vastavalt kehtivale hinnakirjale
1.7. Kampaania tingimused:
- pakkumine kehtib ainult eraklientidele,
- tähtajalise lepingu sõlmimine 24 kuuks.

2. Kampaanias osalevad:
2.1. Tarbijad, kes elavad uutes majades ja said kätte reklaamivoldiku oma aadressiga.
2.2. Kampaania ei laiene AS STV klientidele, kes omavad kehtivat lepingut STV valitud teenusele või antud teenust juba osutatakse märgitud aadressil.

3. Muud Kampaania tingimused
3.1. Kampaaniale ei laiene muud soodustused.
3.2. Ennetähtaegsel lepingu lõpetamisel on klient kohustatud maksma leppetrahvi summas 90 eurot.
3.3. Kampaania raames on kliendil õigus saada tasuta kasutusse 1 (üks) digiseadme komplekt (ühele vaatamiskohale).
3.4. AS-l STV on õigus ühepoolselt muuta tingimusi või lõpetada kampaania kestvus.

4. Kampaania kehtivus lõppeb, kui:
4.1. Leping peatatakse/lõpetatakse lepingu kehtivuse perioodil.
4.2. Klient ei täida õigeaegselt kirjeldatud lepingus ja tema lisades endale võetud kohustusi AS STV ees.
fullform