Arhiiv
×

KAMPAANIA „TURVATEENUS TASUTA SEADMETEGA“

1. Kampaania periood ja tingimused
1.1. Kampaania viib läbi: AS STV.
1.2. Kampaania kehtib perioodil: 01.03.2016 – 31.08.2016
1.3. Kampaania raames Klient liitub AS STV turvateenusega vaid 10 euro eest kuus ja saab kasutusele turvaseadmed. Turvaseadmete paigaldamine ja installeerimine on tasuta.
1.4. Kampaania „Turvateenus tasuta seadmetega“ koosneb:
- infoedastuse teenusest ;
- seadmete stardikomplektist (klaviatuuriga keskpult, 1 infrapunane andur või 1 kontakt uksele, sireen ja aku);
- raadiosaatja rendist.
1.5. Kampaania tingimused: turvateenusele tähtajalise lepingu sõlmimine 36 kuuks.
1.6. Tähtajalise lepingu lõppemisel (36 kuud) klient saab seadmete stardikomplekti omanikuks (klaviatuuriga keskpult, 1 infrapunane andur või 1 kontakt uksele, sireen ja aku).

2. Kampaania kehtib
2.1. ainult eraisikutele;
2.2. tarbijatele, kes ei ole kasutanud turvateenust kolme kuu jooksul märgitud aadressil või kui kliendiks saab uus ruumide omanik ja/või rentnik (rendilepinguga vähemalt 36 kuud).

3. Muud kampaania tingimused
3.1. Ennetähtaaegsel lepingu lõpetamisel klient on kohustatud maksma leppetrahvi summas 200 eurot.
3.2. Lepingu ajutise peatamise puhul on AS-l STV õigus võtta  teenuse piiramise tellimistasu, teenuse osutamise lepingu peatamise tasu ja seadmete renditasu vastavalt kehtivale hinnakirjale kogu teenuse peatamise perioodi eest.
3.3. Lepingu lõppemisel tuleb viivitamatult renditud raadiosaatja tagastada Tüüptingimustes kirjeldatud korras. Kliendil on õigus välja osta raadiosaatja vastavalt kehtivale hinnakirjale.
3.4. Juhul, kui klient ei täida endale võetud kohustusi, AS-l STV on õigus ühepoolselt lõpetada leping ennetähtaegselt kasutades p. 3.1. tingimusi.
3.5. AS-l STV on õigus ühepoolselt muuta kampaania tingimusi.
3.6. Kampaania tingimustes kirjeldamata olukordades kehtivad AS STV tüüptingimused.

NB! Teenusega saab liituda Tallinnas ja selle lähiümbruses.
shortform