Arhiiv
×

DIGI TV — 5 €

1. Kampaania «Digi TV - 5 €» periood ja tingimused
1.1. Kampaania viib läbi: АS STV.
1.2. Kampaania kehtib perioodil: 18.04.2016 — 30.06.2016.
1.3. Kampaania pakkumine: Klient, liitudes AS STV digi TV-ga kampaania «Digi TV - 5 €» raames, saab võimaluse vaadata paketti "Üle 50 telekanali" või "Üle 50 telekanali RU" soodushinnaga 5 € kuus
1.4. Soodushinna periood: 24 kuud liitumise kuupäevast.
1.5. Peale soodushinna lõppemist rakendub paketile "Üle 50 telekanali" või "Üle 50 telekanali RU" täishind kehtiva hinnakirja alusel.
1.6. Digi TV paketile saab soovi korral juurde võtta:
- teenus STVGo!, mis võimaldab vaadata televisiooni nutiseadmetes ja kasutada kordusTVd ning salvestamist. Esimesed 12 kuud tasuta. Peale antud perioodi lõppemist teenuse hind vastavalt kehtivale hinnakirjale.
- telefoniteenus "Kuutasuta". 12 kuu jooksul miinimumarve teenuse tingimused ei kehti - klient maksab ainult tehtud kõnede eest. Peale antud perioodi lõppemist teenuse hind vastavalt kehtivale hinnakirjale.
1.7. Kampaania tingimused:
- pakkumine kehtib ainult eraklientidele,
-  tähtajaline leping - 24 kuud.

2. Kampaanias osalevad
2.1. Kliendid, kes ei ole kasutanud AS STV televisiooniteenust märgitud aadressil kolme kuu jooksul, v.a. kui kliendiks saab uus ruumi valdaja ja/või rentija ja kes ei oma võlgnevust AS STV ees.

3. Muud kampaania tingimused
3.1. Antud pakkumine kehtib üksnes vastava tehnilise võimaluse olemasolul teenuse tarbimise/osutamise kohas.
3.2. Kampaania ei laiene AS STV klientidele, kes omavad kehtivat lepingut televisiooniteenusele või antud teenust juba osutatakse märgitud aadressil.
3.3. Kampaaniale ei laiene AS STV poolt tavapärases korras osutatavad soodustused.
3.4. Kampaania raames kliendil puudub televisiooni paketi vahetamise võimalus.
3.5. Ennetähtaegsel lepingu lõpetamisel on klient kohustatud maksma leppetrahvi summas 90 eurot.
3.6. Kampaania raames on kliendil õigus saada 24 kuuks tasuta kasutusse 1 (üks) digiseadme komplekt (standard DVB-C).
3.7. Kliendil on õigus tellida digi TV-le lisavaatamiskohad vastavalt kehtivale hinnakirjale.
3.8. Lepingu lõppemisel tuleb tasuta kasutusse saadud seadmed (p. 3.6) tagastada.
3.9. AS-l STV on õigus ühepoolselt muuta tingimusi või lõpetada kampaania kestvus.
3.10. Kampaania tingimustes kirjeldamata olukordades kehtivad AS STV tüüptingimused.
fullform