Arhiiv
×

PAKETI KIIRE START 100 PAKKUMISTINGIMUSED

Periood ja tingimused
1.1. Korraldaja: АS STV.
1.2. Kampaania „ KIIRE START 100 “ korraldamise aeg: 12.10.2017–31.12.2017
1.3. Pakkumine: kampaania „ KIIRE START 100 “ raames on kliendil võimalus
liituda paketiga „START 100“ soodushinnaga 25 €/kuus.
1.4. Soodusperiood on 6 kuud alates liitumise hetkest. Soodusperioodi lõppemisel
on paketi hind 29 eurot/kuus.
1.5. Pakett „START 100“ sisaldab internetiteenust ühenduse kiirusega 100/50 Mbit/
s, üle 100 DigiTV-kanali ja digitelevisiooni teenuste temaatilist paketti
„Spordikanalid“, üle 10 spordi telekanali.
1.6. Pakkumine kehtib 12-kuulise tähtajalise lepingu sõlmimise korral.
1.7. Klient võib antud paketi kasutamise ajal saada kuni 3 digiTV seadmete
komplekti.
1.8. Paketi raames on AS STV võrguga liitumine tasuta (tavahind 25 eurot).

2. Kes saab kampaanias osaleda
2.1. Pakkumine kehtib ainult eraklientidele.
2.2. Kliendid, kes ei ole AS STV / AS Infonet tele- või internetiteenust kasutanud tema
poolt näidatud aadressil kolme kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui kliendiks saab pinna
uus omanik ja/või rentnik, kellel ei ole AS STV ees võlgnevust.

3. Muud tingimused ja nõuded.
3.1. Muud soodustused pakkumisele ei laiene.
3.2. Tähtajalise lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel peab klient STV nõudmisel maksma
leppetrahvi 49 eurot.
3.3. Pakkumine kehtib vastava tehnilise võimaluse olemasolul teenuse tarbimise/
osutamise kohas.
3.4. Kliendil on õigus kahele täiendavale vaatajakohale. Täiendava vaatajakoha eest
tasumine toimub kehtiva hinnakirja kohaselt.
3.5. AS STV-l on õigus ühepoolselt tingimusi muuta või leping üles ütelda.
3.6. Teenuse osutamise leping muutub kehtetuks, kui klient ei täida õigeaegselt AS STV
ees võetud kohustusi.
3.7. Kampaania tingimustes kirjeldamata olukorras kehtivad AS STV tüüptingimused.
 
shortform