Arhiiv
×

Teemapakett 3 kuud tasuta

1.    Periood ja tingimused
1.1.    Korraldaja: АS STV.
1.2.    Kampaania „Teemapakett 3 kuud tasuta“ periood: 30.05.2018-30.07.2018
1.3.    Pakkumine: kampaania „Tasuta teemapakett 3 kuud tasuta“ raames on kliendil võimalus Start või Start 100 paketiga liitumisel vaadata omal valikul ühte teemapaketti 3 kuud tasuta.
1.4.    Kampaania „Teemapakett 3 kuud tasuta“ raames pakutakse järgnevaid teemapakette: Maailmakanalid, Spordikanalid, Lastekanalid, Uudistekanalid, Slaavikanalid, Filmikanalid, Muusikakanalid, Elustiilikanalid, Kanalid 18+.
1.5.    Kampaania raames on kliendil õigus tasuta liituda vaid ühe teemapaketiga.
1.6.    Soodustus kehtib ainult liitumisel valitud teemapaketile. Valitud teemapaketti soodusperioodi jooksul vahetada ei saa.
1.7.    Soodusperiood on 3 kuud alates liitumishetkest. Soodusperioodi lõppedes rakendatakse kampaania raames valitud teemapaketile hind vastavalt kehtivale hinnakirjale.
1.8.    Pakkumine kehtib liitumisel paketiga Start või Start 100.
1.9.    Antud pakkumise raames on liitumine АS STV võrguga tasuta (tavahind 25 €).

2.    Kes võib kampaanias osaleda
2.1.    Antud pakkumine kehtib vaid eraklientidele.
2.2.    Kliendid, kes ei kasuta 3 kuu jooksul määratud aadressil Start või Start 100 paketti, erandiks on see, kui kliendiks saab ruumi uus omanik ja/või üürnik, kellel ei ole AS STV ees võlgnevusi.

3.    Teised tingimused ja nõuded
3.1.    Pakkumisele ei laiene teised soodustused.
3.2.    Pakkumine kehtib, kui määratud aadressil on olemas tehnilised võimalused teenuste osutamiseks.
3.3.    АS-l STV on ühepoolselt õigus muuta tingimusi ja lõpetada kampaania kestvus.
3.4.    Teenuse osutamise leping muutub kehtetuks, kui klient ei täida õigeaegselt endale võetud kohustusi AS STV ees.
3.5.    Pakkumise tingimustes mittekirjeldatud juhtumite korral kehtivad AS STV Tüüptingimused.

 
shortform