Arhiiv
×

Kampaania „Osta voucher ja kingi endale põnevamad pühad“

 
1. Kampaania „Osta voucher ja kingi endale põnevamad pühad“ (edaspidi Kampaania) periood ja tingimused
  1.1. Kampaania korraldaja: AS STV
  1.2. Kampaania kehtivusperiood: 17.12.2019–31.01.2020.
  1.3. Pakkumine:
    1.3.1. Selle kampaania raames võib iga soovija omandada voucheri, mille tavahind on 25 eurot, soodushinnaga 15 eurot.
    1.3.2. Voucheri omanik võib selle nimiväärtuse ulatuses tellida ASilt STV teenuseid ja teenusepakette (vt täpsemalt punkt 2.8).
  1.4. Täiendav pakkumine:
    1.4.1. Vähemalt 18-aastane voucheri ostja võib osaleda väärtuslike auhindade (sülearvuti Lenovo IdeaPad C340-14IWL ja teler Samsung 55" Ultra HD LED LCD UE55RU7102KXXH) loosimistes.
 
2. Voucheri kasutamise eeskirjad:
  2.1. voucherid on müügil internetis aadressil https://stv.ee/est/voucher;
  2.2. voucher tuleb aktiveerida 6 kuu jooksul soetamisest alates;
  2.3. voucher aktiveeritakse Korraldaja punktis 2.9. osutatud teenuste tellimisel;
  2.4. enne aktiveerimist võib voucherit teisele isikule kinkida või üle anda;
  2.5. voucherit saab aktiveerida ASi STV esinduses või täites tagasisidevormi leheküljel https://stv.ee/voucheri-aktiveerimine;
  2.6. voucherit saab aktiveerida ainult 1 kord, aktiveeritud voucheril puudub väärtus;
  2.7. Ühe paketi raames saab aktsepteerida mitte rohkem kui üks voucher.
  2.8. soetatud voucherit ei saa raha vastu vahetada;
  2.9. voucheri nimiväärtuse ulatuses saab liituda järgnevaid Korraldaja teenuseid: TV, internet, videovalve, valveteenused. Voucheri nimiväärtuse ulatuses ei saa tellida: telefonsideteenuseid, seadmestiku ja materjalide renti ning müüki, tehniku tööd. Klient saab osutatud teenuseid tellida tingimusel, et:
    2.9.1. kliendil puuduvad võlgnevused Korraldaja ees;
    2.9.2. klient ei ole kasutanud valitud teenust osutatud aadressil eelneva 1 kuu jooksul;
    2.9.3. teenuste tellimise või paketi vahetamisega kaasneb abonenditasu tõus.
  2.10. Voucheri aktiveerimisega seoses tellitud teenustest keeldumisel ei tagastata voucheri nimiväärtuse kasutamata osa ja seda ei saa kasutada muudel otstarvetel.
  2.11. Peale soodushinna lõppemist rakenduvad soetatud teenustele hinnakirja järgsed maksumused.
  
3. Väärtuslike auhindade loosimine:
  3.1. väärtuslike auhindade loosimiseks on vajalik kliendi nõusolek voucheri ostmisel;
  3.2. väärtuslike auhindade loosimised viib läbi vähemalt kolmest liikmest koosnev ASi STV erikomisjon, kasutades juhuarvude generaatorit;
  3.3. loosimistes osalevad kõigi loosimise läbiviimise hetkeks müüdud voucherite numbrid;
  3.4. loosimiste kuupäevad: 17.01.2020 – sülearvuti Lenovo IdeaPad C340-14IWL ja 31.01.2020 – teler Samsung 55'' Ultra HD (UE55RU7102KXXH).
  3.5. Loosimise järel võtab ASi STV esindaja loosimise võitjaga ühendust (telefoni või e-posti teel) auhinna üleandmise aja ning koha täpsustamiseks.
    3.5.1. Auhindade üleandmine võitjatele võib toimuda üksnes ASi STV esindustes.
    3.5.2. Auhind antakse võitjale üle isikut tõendava dokumendi alusel (punkt 1.4.1.).
  3.6. Juhul, kui loosimise võitja keeldub auhinnast või temaga ei õnnestu esitatud kontaktandmeid kasutades 7 tööpäeva jooksul ühendust saada, algatab Korraldaja uue loosimise.
  3.7. Auhindu ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas.
  3.8. Kampaanias osalemisega annab klient oma nõusoleku, et võidu korral avaldatakse tema kui loosimise võitja nimi ja kodulinn ASi STV Facebooki lehel.
  3.9. Kõiki auhindade loosimisega seotud isikuandmeid säilitatakse andmebaasides kuni 29.02.2020, kuid neid ei kasutata mingil muul eesmärgil kui loosimise läbiviimiseks.
 
4. Kampaanias võivad osaleda:
  4.1. ainult erakliendid;
  4.2. Isikud, kes ei ole ASi STV / ASi Infonet töötajad ega nende pereliikmed.
  
5. Kampaania muud tingimused:
  5.1. ASil STV on õigus muuta ühepoolselt kampaania tingimusi või kampaania tühistada;
  5.2. juhtudel, mida pole kampaania tingimustes kirjeldatud, kehtivad ASi STV Tüüptingimused.

shortform