Arhiiv
×


Kampaania „KÕIK 10 EEST“ 
 

1. Kampaania periood ja tingimused
1.1   
Kampaania korraldaja: AS STV. 
1.2   
Kampaania kehtib: 12.09.2019 – 12.03.2020 
1.3   Põhipakkumine:
1.3.1. P
akkumise raames Klient liitub AS STV turvateenusega vaid 10€/kuus ja saab enda kasutusse turvaseadmeid. 
1.3.2. P
akkumine „Kõik 10 eest“ sisaldab: 
- Infoedastuse teenust (tavahind -7€/kuus); 
- seadmete stardikomplekti: keskpult klaviatuuriga, 1 infrapuna andur, 1 kontakt uksele, sireen, aku (tavahind -385€); 
- raadiosaatja renti (tavahind - 4€/kuus). 
1.4.   Pakkumise tingimused: 
 1.4.1. Pakkumine kehtib 48-kuulise tähtajalise lepingu sõlmimise korral. 
 1.4.2. Tähtajalise lepingu lõppemisel klient saab enda omandisse stardikomplekti. 
 1.4.3. 
Tähtajalise lepingu lõppemisel muutub teenuse hind vastavalt kehtivale hinnakirjale. 
 1.4.4.  Tähtajalise lepingu lõppemisel muutub raadiosaatja rendi hind vastavalt kehtivale hinnakirjale. 
 1.4.5. Turvaseadmete paigaldamise ja seadistamise hind 75€ (vastavalt kehtivale AS STV hinnakirjale). 

2. Pakkumine kehtib: 
2.1. uutele klientidele; 
2.2. AS STV olemasolevatele klientidele, kes ei kasutanud AS STV turvateenuseid märgitud aadressil kolme viimase kuu jooksul; 
2.3. Klientidele, kellel ei ole võlgnevusi AS STV ees. 
 
3. Pakkumise teised tingimused: 
3.1 Ennetähtaegselt lepingu lõpetamisel klient kohustub kompenseerida stardikomplekti maksumust. 
3.2. Teenuse osutamise leping muutub kehtetuks, kui klient ei täida õigeaegselt AS STV 
ees võetud kohustusi. 
3.3 AS STV-l on õigus ühepoolselt muuta kampaania tingimusi või lõpetada kampaania kehtivust. 
3.4 Juhtudel mis ei ole kirjeldatud kampaania tingimustes kehtivad AS STV tüüptingimused. 
 

NB! Teenusega saab liituda Tallinnas ja selle lähiümbruses

shortform