Arhiiv
×

Kampaania „Poole soodsam pooleks aastaks“

1. Kampaania „Poole soodsam pooleks aastaks“ (edaspidi Kampaania) periood ja tingimused.​
  1.1. Kampaania korraldaja: AS STV. 
  1.2. Kampaania kehtib:  09.04.2020 - 31.07.2020.
  1.3.Pakkumine: 50% allahindlust 6 kuuks uuele paketile, millega klient liitub, või internetiteenust sisaldavatele teenuspakettidele järgmistel tingimustel: 
    1.3.1. samaaegne TV-teenuste (välja arvatud pakett STVGo! Vabad kanalid) ja STV interneti kasutamine 12 kuu vältel;
    1.3.2. tähtajalise lepingu sõlmimine kestusega 12 kuud;
    1.3.3. olemasolevatele klientidele: liitumine paketiga, mis sisaldab praegusest kiiremat internetiühendust.

2. Kampaanias osalevad:
  2.1. Eraisikud.
  2.2.STV kliendid, kellel viimase 3 kuu jooksul ei ole liitumisaadressil olnud aktiivset STV interneti- ja TV-teenuse lepingut (uued kliendid).
  2.3. STV kliendid, kellel on kehtiv teenusleping eeldusel, et olemasolev pakett asendatakse uue, kiiremat internetiühendust sisaldava paketiga.
  2.4. Isikud, kellel puuduvad võlgnevused AS STV ees.
  2.5. Kampaanias ei saa osaleda АS STV töötajad.
     
3. Muud Kampaania tingimused:
  3.1. Käesoleva Kampaania raames pakutavatele teenustele ei laiene muud soodustused.
  3.2. Käesoleva Kampaania raames saadud soodustused muutuvad kehtetuks, kui Klient ei täida õigeaegselt AS STV ees endale võetud kohutusi, mis on ära toodud käesolevas lepingus ja AS STV tüüptingimustes.
  3.3. Kui Klient rikub tähtajalise lepingu tingimusi, on Klient kohustatud tasuma saadud soodustustele vastava summa.
  3.4. Liitumisest 6 kuu möödudes muutub Kampaania raames saadud teenuste hind vastavaks AS STV kehtivale hinnakirjale.
  3.5. АS STV jätab endale õiguse ühepoolselt muuta Kampaania tingimusi või Kampaania lõpetada.
  3.6. Kampaania tingimustes kirjeldamata olukordades kehtivad AS STV tüüptingimused. 
fullform