Arhiiv
×

Kampaania «TVIN -50% 6 kuuks»

1. Kampaania „TVIN -50% 6 kuuks“ (edaspidi Kampaania) periood ja tingimused.​
  1.1. Kampaania korraldaja: AS STV. 
  1.2. Kampaania kehtib:  01.07.2020 – 31.07.2020.
  1.3. Põhipakkumine: 50% allahindlust 6 kuuks ühele teenuste paketile TVIN:
    1.3.1. TVIN 25 (sisaldab üle 60 interaktiivse TV kanali ja internetti 25 Mbit/s) – soodushind   
    13,50 €/kuu (tavahind 27 €/kuu);
    1.3.2. TVIN 100 (sisaldab üle 60 interaktiivse TV kanali ja internetti 100 Mbit/s) – soodushind  
    17,00 €/kuu (tavahind 34 €/kuu);
Antud paketiga liitumine on võimalik tehnilise võimaluse olemasolul soovitud aadressil.
    1.3.3 TVIN 300 (sisaldab üle 60 interaktiivse TV kanali ja internetti 300 Mbit/s) – soodushind  
    20,50 €/kuu (tavahind 41 €/kuu);
Antud paketiga liitumine on võimalik tehnilise võimaluse olemasolul soovitud aadressil.
 1.4. Täiendav pakkumine: 50% allahindlust 6 kuuks seadmete rendile:
   1.4.1. Interaktiivse TV jaoks digiboksi Z123 rent – soodushind 1,50 €/kuu (tavahind 3 €/kuu).
   1.4.2. STV kaugtoeteenusega Wifi ruuteri Mikrotik AC2 (sobib interneti pakettidele kiirusega üle 100 Mbit/s) rent - soodushind 2,00 €/kuu (tavahind 4 €/kuu).
   1.4.3. STV kaugtoeteenusega Wifi ruuteri AC lite (sobib interneti pakettidele kuni 100 Mbit/s) rent -soodushind 1,50 €/kuu (tavahind 3 €/kuu).
 1.5 Pakkumine kehtib järgmiste tingimuste täitmise korral:
- tähtajalise lepingu sõlmimine kestusega 12 kuud TV ja Internet teenustele (põhipakkumine).
- tähtajalise lepingu sõlmimine kestusega 12 kuud seadmete rendi teenusele (täiendav pakkumine).
- täiendavat pakkumist ei saa kasutada ilma põhipakkumiseta.

2. Kampaanias osalevad:
  2.1. Eraisikud.
  2.2. Isikud, kellel puuduvad võlgnevused AS STV ees.
  2.3. Kampaanias ei saa osaleda АS STV töötajad.
     
3. Muud Kampaania tingimused:
  3.1. Käesoleva Kampaania raames pakutavatele teenustele ei laiene muud soodustused.
  3.2. Käesoleva Kampaania raames saadud soodustused muutuvad kehtetuks, kui Klient ei täida õigeaegselt AS STV ees endale võetud kohutusi, mis on ära toodud käesolevas lepingus ja AS STV tüüptingimustes.
  3.3. Kui Klient rikub tähtajalise lepingu tingimusi, on Klient kohustatud tasuma saadud soodustustele vastava summa.
  3.4. Liitumisest 6 kuu möödudes muutub Kampaania raames saadud teenuste hind vastavaks AS STV kehtivale hinnakirjale.
  3.5. АS STV jätab endale õiguse ühepoolselt muuta Kampaania tingimusi või Kampaania lõpetada.
  3.6. Kampaania tingimustes kirjeldamata olukordades kehtivad AS STV tüüptingimused.

 
shortform