Seadmete häälestamine
×

DIGIBOKS Homecast HC5300
HÄÄLESTAMISE JUHEND


Režiimide ja tähenduste otsing toimub digiboksi puldist nuppude "üles", "alla", "paremale", "vasakule" abil ja valitud seisundi või reziimi fikseerimine nupu OK abil.
Enne kanalite otsingu algust taastage digiboksi tehase seadete algväärtuse.

Samm 2. Tehase seaded/ Reset Factory Default
1. Sisenege menüüsse, vajutades kaugjuhtimispuldil (KJP) "Menu".
2. Kasutades "vasakule", "paremale" valige reziim Täiendava-/Advanced ja seejärel Tehase algseadete taastamine/ Reset Factory Default ja vajutage KJP-l OK
3. Sisestage kasutaja parool (vaikimisi: 0000), kasutades "vasakule", "paremale" valige "Jah/Yes" (vaikimisi on "Ei/ No") ja vajutage KJP-l OK.
4. Kasutades "üles", "alla" valige keel ja vajutage KJP-l OK.
5. Kasutades "üles", "alla" valige reziim Käsitsi skaneerimine/ Manual Scan ja vajutage KJP-l OK
Kanalite otsinguks kasutage punkt 3 (Samm 2).

Samm 2. Kanalite otsing/ Installation
1. Sisenege menüüsse, vajutades kaugjuhtimispuldil (KJP) nupule "Menu".
2. Valige reziim Installation ja seejärel Käsitsi skaneerimine/ Manual Scan, kasutades "üles", "alla", vajutage KJP-l OK.
3. Lahtris Sagedus/ Frequency sisestage 306000 KHz (458000 KHz Narvas, 338000 KHz Tartus, 306000 KHz Pärnus jne) ja minge järgmisele reale, vajutades KJP-l "alla".
4. Lahtris Skaneerimise režiim/ Scan Mode valige Avatud+CAS/ Free+CAS ja minge järgmisele reale, vajutades KJP-l "alla".
5. Lahtris Teenuse tüüp/ Service Type valige TV+Raadio/ TV+Radio ja minge järgmisele reale, vajutades KJP-l "alla".
6. Lahtris Modulatsioon/ Modulation kasutades "paremale", "alla" valige 256-QAM, vajutage OK ja minge järgmisele reale, vajutades KJP-l "alla".
7. Lahtris Sümbolite määr/ Symbol Rate sisestage 6956 ja minge järgmisele reale, vajutades KJP-l "alla".
8. Lahtris Võrgu otsing/ Network Search kasutades "vasakule", "paremale" valige "Enable" ja vajutage KJP-l OK.
9. Vajutage KJP-l OK ja oodake kanalite otsingu lõpetamist.
10. Muudatuste säilitamiseks valige "Yes" (vaikimisi on "Yes") ja vajutage KJP-l OK.
11. Väljumiseks vajutage KJP-l nupule "Menu".

Tänu sisselülitatud võrgu otsingule kõik kanalid leitakse automaatselt.

NB! EPG/ Telekava vastavuseks digiboksil peab olema paigaldatud õige GMT nihe/ GMT Offset Ajavööndi muutmiseks kasutage Võimaluse-/ Option -> Kella seadistamine/ Time Setting (parool vaikimisi on 0000)
Lahtris Kellaaja olek/ Time Mode valime TDT
Lahtris Offset valime +02:00
Lahtris Suveaeg/ Day light saving valime Sees/ Enable

Digikaart
Homecast HC5300 digiboksi puhul sisestage kaart digiboksi pesasse kiipiga alla.
 
shortform