Seadmete häälestamine
×

DIGIBOKS HUMAX CX - 1201 C / CX - FOX CII
HÄÄLESTAMISE JUHEND


Enne uute kanalite otsingut soovitame kustutada vanad kanalid.
Režiimide ja tähenduste otsing toimub digiboksi puldist nuppude "üles", "alla", "paremale", "vasakule" abil ja valitud seisundi või reziimi fikseerimiseks vajutage OK.

Samm 1. Kanalite kustutamine digiboksist
1. Sisenege menüüsse, vajutades kaugjuhtimispuldil (KJP) nupule "Menu".
2. Valige reziim Muuda kanaleid/ Edit Channels ja vajutage KJP-l OK.
3. Valige Muuda kanalite nimekirja/ Edit Channel Lists ja vajutage OK. Sisestage kasutaja parool (vaikimisi: 0000).
5. Kasutades KJP-l "paremale", "alla" valige Vali kõik/ Select All ja vajutage OK.
6. Valige Kustuta/ Delete  ja vajutage OK. Lahtris Konstellatsioon/ Constellation valige 256.
7. Valige Grupp/ Group ja vajutage "paremale".
8. Vajutades "alla", valige Raadio/ Radio ja vajutage OK.
9. Kasutades KJP-l "paremale", "alla", valige Vali kõik/ Select All ja vajutage OK.
10. Valige Kustuta/ Delete ja vajutage OK.
11. KJP-l vajutage "vasakule" ja muudatuste säilitamiseks vajutage OK.
12. Menüüst väljumiseks vajutage "Exit".
13. Kanalite otsinguks vajutage OK ja sattute reziimi Installeerimine/ Installation, punkt 2 (samm 2).

Samm 2. Kanalite otsing
1. Sisenege menüüsse, vajutades kaugjuhtimispuldil (KJP) nupule "Menu".
2. Valige režiim Installeerimine/ Installation, ja vajutage OK.
3. Sisestage kasutaja salasõna (vaikimisi: 0000).
4. Valige režiim Manuaalne otsing/ Manual Search ja vajutage OK.
5. Kasutades "paremale" liikuge lahtrisse Sagedus/ Frequency, valige ja sisestage 306000 KHz (458000 KHz Narvas, 338000 KHz Tartus, 306000 KHz Pärnus jne)  ja vajutage OK.
Kui vajalikku Sagedust või Kanalite edastuskiirust ei ole nimekirjas, siis nimekirjast valime Kasutaja valik ja numbrid valime käsitsi.
6. Kasutades "paremale" lahtris Kanalite edastuskiirus/ Symbol Rate valige ja sisestage 6956 ja vajutage OK.
Ekraani alusemises osas peab ilmuma signaali tugevuse ja kvaliteedi nivoo tähendused.
7. Kasutades "paremale" lahtris Võrgu otsing/ Network Search valige "Luba/ Enable" ja vajutage OK.
8. Valige Otsing/ Search ja vajutage OK.
9. Oodake otsingu lõppu ja säilitage leitud kanalid vajutades Salvesta/ Save.
10. Väljumiseks vajutage KJP-l "Exit".

Tänu sisselülitatud võrgu otsingule kõik kanalid leitakse automaatselt.
  
Kui enne kanalite otsingut digiboksis juba olid säilitatud kanalid, siis nad jäävad ka edaspidi ja uued kanalid lisatakse nimekirja lõppu. Et vältida seda, on soovitav kustutada digiboksi mälust kõik kanalid ja seejärel neid uuesti häälestada.

NB! EPG/ Telekava vastavuseks digiboksil peab olema paigaldatud õige Ajavöönd/ GMT Offset (talveaeg GMT+02:00, suveaeg GMT+03:00).
Ajavööndi muutmiseks kasutage Eelistused/ Preferences -> Aja Seade/Time Settings

Digikaart
HUMAX CX-1201C digiboksi puhul  sisestage kaart digiboksi pesasse kiipiga ülesse.
HUMAX CX-FOX CII digiboksi puhul  sisestage kaart digiboksi pesasse kiipiga alla.
 
fullform