Tingimused
×

Interaktiivse TV teenuse tingimused


1. Teenuse kirjeldus
2. Teenuse kasutustingimused
3. Tehnilised nõuded
4. Teenuse kättesaadavus
5. Teenuse eest tasumine

1. Teenuse kirjeldus
Interaktiivse TV teenus (edaspidi Teenus) on televisiooniteenus, mis võimaldab vaadata telesaateid nii otse kui ka salvestisena. Interaktiivne TV võimaldab kasutada vaatamist hõlbustavaid funktsioone: saate pausile panek, käimasoleva saate käivitamine algusest, lülitumine telekavas oleva sisu vaatamisele, meeldetuletuste seadistamine, vaatamispiirangute määramine vastavalt saate vanusepiirile, lemmiksaadete salvestamine, viimase seitsme päeva saadete vaatamine arhiivist, saadete tagasikerimine.

Interaktiivne TV on vaadatav teleris iTV-digiboksiga ja nutiseadmes (operatsioonisüsteemiga Android või iOS) rakenduse STVGo! abil.
Teenuse kasutamiseks saab Klient valida kas eraldi Interaktiivse TV paketi või mõne teenusepaketi (TVIN), mis sisaldab interaktiivset TV-d koos teatud hulga telekanalitega. Koos paketiga TVIN saab Klient tellida täiendavaid teemapakette. Lisateavet pakettide ja nende sisu kohta leiate STV kodulehelt.
Interaktiivset TV on võimalik korraga vaadata kuni kolmes seadmes.

Teenuse toimimiseks on vaja sobiva kiirusega STV internetiühendust ja vastavaid seadmeid (ruuter, iTV-digiboks jne). Lisateavet tehniliste nõuete kohta leiate alapunktist Tehnilised nõuded.

2. Teenuse kasutustingimused
Klient ise vastutab Interaktiivse TV konto kasutajatunnuse ja parooli salajas hoidmise ning kõikide tema kontoga tehtavate toimingute eest.

STV ei vastuta selle eest, kui Kliendile suunatud telesaated ja muu sisu ei vasta õigusaktide nõuetele või reklaamis kirjeldatud omadustele, samuti meediateenuse osutaja tegevusest tingitud võimalike katkestuste või piirangute eest.

3. Tehnilised nõuded
Teenuse kasutamiseks soovitatav internetiühenduse kiirus on vähemalt 8 Mbit/s. See kiirus on piisav, et vaadata sisu katkestusteta ühes seadmes (teler või nutiseade). Sisu korraga mitmes seadmes vaatamiseks on nõuded soovitatavale kiirusele mitu korda suuremad.

Pange tähele, et teenuse kasutamine võib mõjutada STV internetiühenduse kiirust ja: internetiühenduse aktiivne kasutamine (suure hulga andmete allalaadimine, videosisu vaatamine jne), mille tõttu ühenduse jooksev kiirus langeb alla 8 Mbit/s, võib omakorda mõjutada interaktiivse TV teenuse kvaliteeti.
 
Teenuse kasutamiseks läbi iTV-digiboksi on vaja STV internetiühendust ja seda toetavat ruuterit. iTV-digiboks peab olema ruuteriga ühendatud kaabli abil, see tagab stabiilse interneti (DHCP-teenuse) toimimise kliendi sisevõrgus. Televiisori ja iTV-digiboksi vaheline ühendus luuakse HDMI-kaabliga.

Teenuse kasutamiseks nutiseadmes (operatsioonisüsteemiga Android või iOS) on vaja rakendust STVGo!, mille saab Apple’i puhul alla laadida Apple Store’ist ja Androidi puhul Google Playst.
Rakenduse kasutamiseks on vaja kliendikontot. Konto kasutajatunnuse ja parooli leiate iseteeninduskeskkonnast minu.stv.ee, teenuselepingu paberversioonist (Teenuseleping), samuti saate selle küsimiseks pöörduda STV poole tel 688 0000.
Miinimumnõuded nutiseadmele:
- Арple: iOS 8 või uuem. 
- Android: Android OS 4 või uuem. 

STV ei saa tagada televisiooniteenuse piisavat kvaliteeti järgmistel juhtudel:
- vaatamiseks kasutatavate seadmete (iTV-digiboks ja nutiseadmed) internetiühenduse jooksev kiirus on soovitatust väiksem;
- nutiseade on ühendatud Internetiga läbi WiFi-võrgu;
- nutiseade on vigane.

4. Teenuse kättesaadavus
Interaktiivse TV teenust pakutakse ainult eraklientidele. Teenust saab kasutada ainult internetiühendusega samal aadressil*. Teenuse kasutamine ärilistel eesmärkidel on keelatud.

5. Teenuse eest tasumine
Kõik interaktiivse TV teenusega seotud hinnad on esitatud STV hinnakirjas.
STV teenuste eest tasumise tingimustega saate tutvuda STV saidi jaotises Üldtingimused.


Kanalite nimekirjas on märgitud, milliseid kanaleid saab vaadata ka teiste Eesti teenusepakkujate internetiühendusega.
shortform