Lisainfo ja abi
×

1. Pakett TVIN
Pakett TVIN sisaldab järgmiseid teenuseid: interaktiivsete võimalustega televisioon (iTV) ja internet
Pakutavate TVIN pakettide loetelu on leitav siit.  
  
2. Internet
Internetiteenuse osutamise tingimused on leitavad siit
TVIN paketid erinevad üksteisest ainult internetiühenduse kiiruse poolest: 
 - paketis TVIN25 on internetiühenduse kiirus 25 Mbit/s, 
 - paketis TVIN100 on internetiühenduse kiirus 100 Mbit/s,
 - paketis TVIN300 paketis on internetiühenduse kiirus 300 Mbit/s. 

3. Interaktiivsete võimalustega televisioon
Televisiooniteenuse osutamise tingimused on leitavad siit
Telekanalite valik ja interaktiivsete võimalustega televisiooni funktsioonid on kõigis TVIN pakettides ühesugused. 
Telekanaleid saab vaadata televiisoris ja nutiseadmetes (Android, iOS). Paketi TVIN raames on võimalik ilma lisatasuta vaadata telekanaleid samaaegselt kolmes erinevas seadmes, millest vähemalt üks peab olema digiboksiga (interaktiivse TV jaoks) ühendatud teler. 
Mistahes TVIN paketi juurde saab tellida iTV telekanalite teemapakette (teemapakettide loetelu on leitav siit). 
Mistahes TVIN paketis on ilma lisatasuta saadaval interaktiivsete võimalustega televisiooni funktsioonid, mis võimaldavad vaadata telesaateid sobival ajal. 
Interaktiivse televisiooni võimalused: 
 - käimasoleva saate pausile panek ("Paus"),
 - "Kordus TV" funktsioon, mis võimaldab vaadata viimase 7 päeva saateid, samuti alustada käimasoleva saate vaatamist algusest peale,
 - "salvestuse" funktsioon, mis võimaldab tulevast saadet salvestada. Saated salvestatakse operaatori seadmetele ja salvestisi säilitatakse 7 päeva alates salvestamisest, 
 - "telekava" funktsioon, mis võimaldab tutvuda varasemate ja tulevaste saadete loeteluga, koheselt alustada varem eetris olnud saate vaatamist või salvestada tulevast saadet. 
Möödunud telesaateid on võimalik vaadata ja tulevasi telesaateid on võimalik salvestada vaid telekanalitel, millel on paketi telekanalite loetelus märge „Kordus TV: Jah“.
 
4. Seadmed
Televisiooni interaktiivsete võimaluste saadavus sõltub kasutatavate seadmete tüübist. 
Interaktiivsete funktsioonide kasutamiseks teleris tuleb see ühendada digiboksiga (interaktiivse TV jaoks). Digiboksi (interaktiivse TV jaoks) on võimalik soetada vaid operaatorilt. Soetamise tingimuste ja saadaolevate mudelitega saate tutvuda siin.  
Interaktiivsete võimalustega televisioon on saadaval samuti nutiseadmetes, kuhu on installitud STVGo! rakendus. STVGo! rakendust saab alla laadida App Store’ist ja Google Playst.
Telerisse sisseehitatud DVB-C tuuneri või välise DVB-C digiboksi kasutamisel interaktiivsed funktsioonid ei ole saadaval. Sel juhul läheb vaja juurdepääsukaarti (smart-kaart) ning teler või digiboks peab olema ühendatud operaatori koaksiaalkaabli TV-võrguga. 
  
5. Interaktiivse televisiooni tehnilised iseärasused
Kasutatav internetiühendus võib mitmesugustel tehnilistel põhjustel avaldada mõju teleteenuse kvaliteedile ja vastupidi. Näiteks kõrglahutustelevisiooni (HDTV) vaatamisel rohkem kui kahes vaatamiskohas võib internetiühenduse kiirus oluliselt langeda (st kuni 10–12 Mbit/s). Selline mõju internetiühenduse kiirusele on iTV-teenuse lahutamatuks osaks ja seda ei saa käsitleda operaatoripoolse rikkumisena.
Interaktiivsete võimalustega televisioon on saadaval vaid STV internetiühenduse kaudu. Digiboks (interaktiivse TV jaoks) peab olema ühendatud Internetiga ruuteri kaudu. Soovitatav on ühendada digiboks (interaktiivse TV jaoks) ruuteriga kaabli kaudu.
 
 
shortform