Lisainfo ja abi
×

TVIN-paketid
TVIN-paketid sisaldavad järgmisi teenuseid: televisiooni koos interaktiivsete võimalustega (interaktiivne TV, iTV) ja internetiühendust. Pakutavate pakettide loeteluga saab tutvuda TVIN-pakettide kampaanialehel www.stv.ee/tvin. TVIN-paketid erinevad internetiühenduse kiiruse poolest; kõik muud teenused on kõikidel pakettidel ühesugused.

Internetiühendus
Internetiühenduse teenust on kirjeldatud STV kodulehe jaotises „Internet“ leitavates tingimustes.
 
Televisioon
Televisiooniteenus tagab pideva ligipääsu digitelevisiooni kanalitele reaalajas. Kõik TVIN-paketid sisaldavad samu telekanaleid. TVIN-pakettidesse kuuluvate kanalite nimekirjaga saab tutvuda kampaanialehel www.stv.ee/tvin. Kanalite vaatamiseks on vaja digiboksi (interaktiivse TV jaoks) või nutiseadmesse eelnevalt paigaldatud spetsiaalset rakendust. Digiboksi (interaktiivse TV jaoks) saab rentida või osta STV-st. Nutiseadmes saab telekanaleid vaadata tasuta.
Ühe TVIN-paketi raames on võimalik kasutada kuni 3 (kolme) samaaegselt töötavat seadet. Vähemalt 1 (üks) seade peab olema seotud digiboksiga (interaktiivse TV jaoks). Lisaseadmetena võib kasutada Androidi või IOS-i baasil nutiseadmeid. Telekanalite vaatamine ükskõik millisest nutiseadmest on võimalik vaid STV internetiühendusega.
STV-l on õigus muuta telekanalite valikut ja kogust, teavitades sellest Klienti vastavalt Tüüptingimuste nõuetele.
STV ei vastuta teleprogrammide sisu ja telekanali sisutootja reklaami eest.
Televisiooni- ja internetiteenuste tingimustes mittekirjeldatud juhtumite korral kehtivad AS STV Tüüptingimused.

Televisiooni interaktiivsed võimalused
Interaktiivsed võimalused lubavad reguleerida televiisori vaatamist. Interaktiivsete funktsioonide abil saab panna jooksva saate Pausile ning Kordus TV abil vaadata eelmist saadet arhiivist.
Võimalus vaadata nii möödunud kui ka tulevaste Saadete kava. Tulevast saadet saab Salvestada ja vaadata seda spetsiaalses menüüosas endale sobival ajal. Salvestuse funktsioon töötab operaatori seadmetes.
Saadete arhiivi Kordus TV-d ja isiklikke Salvestusi säilitatakse sõltumata nende mahust operaatori seadmetes 7 päeva jooksul.
Klient saab vaadata nädala jooksul eetris olnud saateid ja kasutada salvestamist ainult nendel telekanalitel, mis on nimekirjas tähistatud märgiga Kordus TV: Jah.
Eelkirjeldatud võimalusi saab kasutada nii digiboksiga (interaktiivse TV jaoks) kui ka Androidi ja IOS-i baasil nutiseadmetes.
TVIN-paketi teenuste samaaegne kasutamine
Erinevatel tehnilistel põhjustel võib internetiühenduse kasutamine mõjutada televisiooni teenuse kvaliteeti ja vastupidi. Näiteks kõrglahutusega (HD) televisiooni vaatamisel korraga rohkem kui kahes seadmes võib internetiühenduse kiirus märgatavalt langeda (s.t kuni 10–12 Mbit/s). Selline mõju internetiühenduse kiirusele on interaktiivsete võimalustega televisiooni teenuse puhul paratamatu ja seda ei loeta STV-poolseks rikkumiseks.
TVIN-paketi kasutamiseks on vaja ruuterit, mis on soovitatav ühendada digiboksiga (interaktiivse TV jaoks) kaabli CAT5 (RJ-45) abil. Kui digiboks (interaktiivse TV jaoks) on ühendatud WiFi kaudu, siis ei ole televisiooni teenuse stabiilsus tagatud.
 
Võimalikud lisateenused
Iga TVIN-paketi puhul on võimalik tellida iTV-lühendiga tähistatud telekanalite lisateemapakette. Lisateemapakettide valikuga saab tutvuda TVIN-pakettide kampaanialehel www.stv.ee/tvin.

TVIN-paketi raames on internetiühenduse jaoks kättesaadavad kõik lisateenused, nagu ka standardse internetiühenduse korral. Nendega saab tutvuda STV kodulehe jaotises „Internet“.

Tasumine
TVIN-pakettide maksumused on leitavad TVIN-pakettide kampaanialehel www.stv.ee/tvin olevast hinnakirjast.
TVIN-paketi igakuine tasu sisaldab: internetiühendust ja Interaktiivse TV võimalustega Televisiooni baaspaketti.
Lisateenuste ning teenuste kasutamiseks vajalike seadmete eest makstakse vastavalt hinnakirjale eraldi ja need kantakse Kliendi igakuisele arvele.
Klient on kohustatud teenuste eest maksma vastavalt talle esitatud STV arvele ja sellel märgitud kuupäevale.
 
fullform