Lisainfo ja abi
×

TOOTETINGIMUSED STV-002

Toote nimetus: STVGo!


1. Mõisted
STVGo! STV poolt pakutav televisiooniteenus OTT tehnoloogial;
Seadmed – nutiseadmed, arvutid ja digiboksid koos tarkvaraga, mis ühendatakse Toote raames võimaldatavate teenuste kasutamiseks;

2. STVGO! kasutamise tingimused ja toote lühikirjeldus
STV Go! on teenus, mis võimaldab televisiooni vaadata pea kõigist nutiseadmetest, ükskõik millises Eesti punktis. Vaja on ainult internetiühendust.
Tarbija saab vaadata populaarseimate telekanalite programmi otse või omale sobival ajal, kasutades kordusTV-d ja salvestamist.
Teenus töötab sõltumata sellest, millise televisiooni või interneti teenusepakkuja Tarbija on.
STVGo! kasutamise tehniliseks eelduseks on internetiühendus ja Tarbija nutiseade ja/või arvuti.
Tarbijal on võimalik ühe kontoga kasutada üheaegselt STVGo! teenust kolmel seadmel.
STVGo teenus on välja töötatud digiboksiga kasutamiseks, aga saadaval on ka rakendused iOS, Android, MS Windows, MacOS jaoks.
Teenuse tarkvara saab alla laadida veebist www.stv.ee või www.stvgo.ee, Appstore ja Googleplay marketist.
STV ei vastuta selle eest, kui kasutaja ise või arvuti , operatsioonsüsteemide ja teiste tarkvarade tootja ei arvestanud uuendamisel pleieri omadustega, mida kasutatakse STVgo teenuses.
Esmasel teenuse käivitamisel on vaja registreeruda. Tarbija mobiiltelefoni numbrile saadetakse konto kasutajatunnus ja parool, kasutajatunnuseks on Tarbija sisestatud mobiiltelefoni number. Mobiiltelefoninumber võib olla iga Eesti sideoperaatori oma. Tarbijal on võimalus vahetada enda konto andmeid (kasutajatunnus ja parool) ja kasutatavaid seadmeid, teenust saab juhtida veebi versiooni kaudu.
Teenuse liitumislepingut on võimalik sõlmida iseteeninduse kaudu digiallkirjaga või STV esindustes. Liitumisleping on vajalik peale prooviperioodi.
Teenuse funktsionaalsus ja kirjeldus on kättesaadavad Kodulehel www.stv.ee või www.stvgo.ee
Salvestuse funktsioon on realiseeritud teenusepakkuja seadmetel. Järelvaatamine ja isiklikud salvestused, sõltumata mahust, säilitatakse teenusepakkuja seadmetes 7 päeva.
STV-l on õigus muuta televisiooniprogrammide valikut ja hulka, teavitades sellest Tarbijat vastavalt Tüüptingimustes sätestatule. STV ei ole seejuures vastutav Tarbijale edastatavate televisiooniprogrammide sisu ega nende vastavuse eest saatekavale või programmitootja poolt avaldatud reklaamile. Samuti ei ole STV vastutav, kui muudatus televisiooniprogrammide nimekirjas või katkestus programmi edastamisel on tingitud kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest.

Soovitavad seadmete tehnilised nõuded:

PC
Pildikvaliteet SD
Intel Pentium 4 või uuem (1,6+ GHz)

CPU
AMD Sempron 2800+ või uuem (1,6+ GHz)

Operatiivmälu
mitte vähem kui 1GB

Graafikakaart
DirectX 9-ga ühilduv (64+ Mb), minimaalne resolutsioon 800x600

Operatsioonisüsteem
MS Windows XP Service Pack 2+;
MS Windows Vista Service Pack 1+ (32/64-bit)
MS Windows 7 (32/64-bit)
MS Windows 8/8.1 (32/64-bit)
MS Windows 10 (32/64-bit)

Internetikiirus
kiirus mitte väiksem, kui 3 Mbit/s

Pildikvaliteet HD
Intel Core 2 Duo E4400 või uuem (2,0+ GHz, dual core)

CPU
AMD Athlon 64 X2 dual core 3600+ või uuem (2,0+ GHz; dual core)

Operatiivmälu
mitte vähem kui 2GB

Graafikakaart
Graafikakaart, millel GPU ja vajalikud draiverid, minimaalne resolutsioon 1280x1024

Operatsioonisüsteem
MS Windows XP Service Pack 2+;
MS Windows Vista Service Pack 1+ (32/64-bit)
MS Windows 7 (32/64-bit)
MS Windows 8/8.1 (32/64-bit)

Veebilehitseja
Chrome 22.0+ (32-bit);
Firefox 16.0+ (32-bit);
Internet Explorer 9.0, 10.0, 11.0 (32-bit);
Opera (32-bit);
Safari ei ole toetatud

MAC
Pildikvaliteet SD

CPU
Intel i386 Based Mac (iMac, MacBook, MacBook Pro, Mac Mini, MacBook Air)

Operatsioonisüsteem
Mac OS X 10.6 - 10.13.6

Veebilehitseja
FireFox 16.0+
Safari 6.0, 7.0;
Opera ei ole toetatud

Internetikiirus
kiirus mitte väiksem, kui 3 Mbit/s

Pildikvaliteet HD

CPU
Intel i386 Based Mac (iMac, MacBook, MacBook Pro, Mac Mini, MacBook Air)

Operatsioonisüsteem
Mac OS X 10.6 - 10.13.6
Veebilehitseja

FireFox 16.0+
Safari 6.0, 7.0;
Opera ei ole toetatud

Internetikiirus
kiirus mitte väiksem, kui 7 Mbit/s

Apple nutiseadmed

Teenus töötab seadmetel versiooniga alates iOS 8 ja kõrgem. 

Android nutiseadmed

Teenus töötab seadmetel versiooniga alates 4 ja kõrgem. Soovituslik on versioon alates 5 ja kõrgem.

Soovituslik omada seadmeid mäluga mitte vähem kui 1Gb RAM ja kahetuuma protsessoriga taktsagedusega mitte vähem kui 1 Ghz.

Tähelepanu! Nutiseadmed peavad kindlasti omama ametliku tarkvara versiooni. Probleeme võib esineda „root“ või „Jailbreak“ (avatud lähtekoodidega) tarkvaraversioonidega seadmetel.

Televiisor

Seade peab omama HDMI sisendit digiboksi ühendamiseks.

3. Kvaliteedi nõuded
STV garanteerib Tarbijale televisiooniteenuse, tagades seejuures igas kalendrikuus 99% ulatuses katkestusteta teenuse toimimise.
Eelnimetatud kvaliteedinõude täitmise garanteerib STV eeldusel, et Tarbija seadmed ja alusühendus (internetiühendus) vastab kehtivatele nõuetele.

4. Hind
Toote tasu moodustavad STVGo! Teenuse kuutasu ja lisateenuste tasud.
Toote eest tasumisele kuuluva kuutasu suurus sõltub valitud teenuse paketist.
Toote kasutamise eest maksmisele kuuluvad tasud on sätestatud Hinnakirjas, www.stv.ee.
Lisaks kuutasule on Tarbija kohustatud maksma Hinnakirjas fikseeritud ulatuses tasu enda tellitud tasuliste lisateenuste eest.
NB! Piirangu ületanud andmemahu eest võib mobiilioperaator küsida lisatasu.

5. Rikked
Teenuse toimimist takistavad rikked kõrvaldab STV vastavalt Üldtingimustes toodule. STVl on õigus teha Teenuse toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid igal nädalapäeval kestvusega kuni kuus (6) tundi ajavahemikul kell 01.00–07.00. STV teeb hooldustööd viisil, mis häiriks minimaalselt Teenuse kasutamist. Hooldustööde tegemise ajal võib Teenuse toimimises esineda häireid, mida ei loeta rikkeks. Teave vastavate hooldustööde/plaanilistetööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.
STVl on õigus teha teenuste osutamiseks kasutavate seadmete hooldustöid iga kuu esimesel teisipäeval ajavahemikul kl 22.00–04.00, samuti juhul, kui STV teavitab Klienti planeeritavatest hooldustöödest e-posti teel 24 tundi ette. Nimetatud ajavahemikus ilmnevaid häireid teenuste toimimisel ei loeta rikkeks.
Teave vastavate hooldustööde/plaanilistetööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.
(p.5 ei kehti BETA versiooni ajal).
shortform