KÕIK 10 EEST!
×

Telli

Käesolevaga kinnitan, et:
- Minu poolt Operaatorile esitatud andmed on õiged.
- Olen tutvunud käesoleva Liitumislepingu lahutamatuks osaks olevate Tüüptingimuste ja Hinnakirjaga, tingimused on mulle arusaadavad, nõustun nimetatud tingimustega ja kohustun neid täitma.
- Annan nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks, mis on Operaatorile vajalik äritegevuse käigus tehtud tehingute dokumenteerimiseks, arvete esitamiseks, sidumistasude kindlaksmääramiseks ja arvestamiseks ning muuks äriliseks infovahetuseks, mille eesmärgiks on teenuse osutamine võrgu kaudu.

Täname!
Tellimus on tehtud, STV klienditeenindaja võtab Sinuga peatselt ühendust!

Kampaania tingimused

 

Kampaania „KÕIK 10 EEST“ 
 

Kampaania periood ja tingimused. 
1.1   
Kampaania korraldaja: AS STV. 
1.2  
Kampaania kehtib: 12.09.2019 – 12.03.2020 
1.3   Põhipakkumine:
1.3.1. P
akkumise raames Klient liitub AS STV turvateenusega vaid 10€/kuus ja saab enda kasutusse turvaseadmeid. 
1.3.2. P
akkumine „Kõik 10 eest“ sisaldab: 
- Infoedastuse teenust (tavahind -7€/kuus); 
- seadmete stardikomplekti: keskpult klaviatuuriga, 1 infrapuna andur, 1 kontakt uksele, sireen, aku (tavahind -385€); 
- raadiosaatja renti (tavahind - 4€/kuus). 
1.4.   Pakkumise tingimused: 
 1.4.1. Pakkumine kehtib 48-kuulise tähtajalise lepingu sõlmimise korral. 
 1.4.2. Tähtajalise lepingu lõppemisel klient saab enda omandisse stardikomplekti. 
 1.4.3. 
Tähtajalise lepingu lõppemisel muutub teenuse hind vastavalt kehtivale hinnakirjale. 
 1.4.4.  Tähtajalise lepingu lõppemisel muutub raadiosaatja rendi hind vastavalt kehtivale hinnakirjale. 
 1.4.5. Turvaseadmete paigaldamise ja seadistamise hind 75€ (vastavalt kehtivale AS STV hinnakirjale). 

2. Pakkumine kehtib: 
2.1. uutele klientidele; 
2.2. AS STV olemasolevatele klientidele, kes ei kasutanud AS STV turvateenuseid märgitud aadressil kolme viimase kuu jooksul; 
2.3. Klientidele, kellel ei ole võlgnevusi AS STV ees. 
 
3. Pakkumise teised tingimused: 
3.1 Ennetähtaegselt lepingu lõpetamisel klient kohustub kompenseerida stardikomplekti maksumust. 
3.2. Teenuse osutamise leping muutub kehtetuks, kui klient ei täida õigeaegselt AS STV 
ees võetud kohustusi. 
3.3 AS STV-l on õigus ühepoolselt muuta kampaania tingimusi või lõpetada kampaania kehtivust. 
3.4 Juhtudel mis ei ole kirjeldatud kampaania tingimustes kehtivad AS STV tüüptingimused. 
 

NB! Teenusega saab liituda Tallinnas ja selle lähiümbruses

 

fullform