Kasutusjuhend
×

Kirjeldus

1. Ohutusjuhend

2. Enne kasutamist




3. Töö algus



4. Peamenüü








5. TV vaatamine








6. Elektrooniline telekava (EPG). Arhiivi vaatamine ja salvestamine


7. Kanalite juhtimine



8. Seaded





9. Abonent



10. Video



11. Menüü teised osad


 
fullform