Service +
×

TELEFONINUMBRI NÕIDU KEELAMINE/NÄITAMINE

Telefoninumbri näidu keelustamine/näitamine võimaldab enda numbri näitamist või numbrinäidu keelustamist vastuvõtvale kõnele.
Kasutusel on kaks võimalust telefoninumbri keelustamiseks/näitamiseks:
Ühekordne - võimaldab keelustada või näidata numbrit iga erineva kõne puhul.
Mitmekordne - võimaldab keelustada või näidata numbrit kõigi kõnede puhul, aktiveerides teenuse ühe korraga.

ÜHEKORDNE TELEFONINUMBRI NÄIDU KEELUSTAMINE/NÄITAMINE

Teenuse aktiveerimiseks või sellest loobumiseks tuleb telefoniaparaadiga valida enne iga kõnet alljärgnevad koodid:
1. *31* ХХХХХХХ – aktiveeritakse numbrinäidu keelamine, kus ХХХХХХХ – on telefoninumber, mille omanikule keelatakse Teie telefoninumbri näitamine.
2. #31# ХХХХХХХ - lubab numbrinäidu näitamise, kus ХХХХХХХ – telefoninumber, mille omanikule lubatakse näidata Teie telefoninumbrit (seda teenust võib kasutada ka mitmekordse telefoninumbri näidu keelustamise korral).

MITMEKORDNE TELEFONINUMBRI NÄIDU KEELUSTAMINE/NÄITAMINE

Teenuse olemasolu kontrollimiseks, aktiveerimiseks või sellest loobumiseks tuleb telefoniaparaadiga valida enne iga kõnet alljärgnevad koodid:
1. *31# - Aktiveerib numbrinäidu keelustamise
2.*31* - Kontrollib kas on paigaldatud või keelatud numbri näitamine
3. #31# – Lubab telefoninumbri näitamise Pärast koodi valimist kuulete Te valitud teenuse staatuse teadet. Kuidas näebvälja

Teiekeelustatudnumber kõnevastuvõtjale?
Teistesvõrkudes,numbrinäidugakeelustatudkõnevastuvõtmiselnäeb vastuvõttevklientjärgnevat:
1.Anonüümnenumber
2. Privaatnumber
3. Salastatud number jne.

 
shortform