Service +
×
TELEFONI NUMBRINÄIDU KEELAMINE/NÄITAMINE
Telefoni numbrinäidu keelamine/näitamine võimaldab enda numbri näitamist või numbrinäidu keelamist vastuvõtvale kõnele.
Kasutusel on kaks võimalust telefoninumbri keelamiseks/näitamiseks:
Ühekordne - võimaldab keelata või näidata numbrit iga erineva kõne puhul.
Mitmekordne - võimaldab keelata või näidata numbrit kõigi kõnede puhul, aktiveerides teenuse ühe korraga.

ÜHEKORDNE TELEFONI NUMBRINÄIDU KEELAMINE/NÄITAMINE

Teenuse aktiveerimiseks või sellest loobumiseks tuleb telefoniaparaadiga valida enne iga kõnet alljärgnevad koodid:
1. *31* ХХХХХХХ – aktiveeritakse numbrinäidu keelamine, kus ХХХХХХХ – on telefoninumber, mille omanikule keelatakse Teie telefoninumbri näitamine.
2. #31# ХХХХХХХ - lubab numbrinäidu näitamise, kus ХХХХХХХ – telefoninumber, mille omanikule lubatakse näidata Teie telefoninumbrit (seda teenust võib kasutada ka mitmekordse telefoninumbri näidu keelamise korral).

MITMEKORDNE TELEFONI NUMBRINÄIDU KEELAMINE/NÄITAMINE

Teenuse olemasolu kontrollimiseks, aktiveerimiseks või sellest loobumiseks tuleb telefoniaparaadiga valida enne iga kõnet alljärgnevad koodid:
1. *31# - Aktiveerib numbrinäidu keelamise.
2. *31* - Kontrollib kas on paigaldatud või keelatud numbri näitamine.
3. #31# - Lubab telefoninumbri näitamist. Pärast koodi valimist kuulete Te valitud teenuse staatuse teadet. 

Kuidas näeb välja Teie keelatud number kõne vastuvõtjale?
Teistes võrkudes,numbri näiduga keelatud kõnevastu võtmisel näeb vastuvõttev klient järgnevat:
1. Anonüümne number
2. Privaatnumber
3. Salastatud number jne.

 
fullform