Service +
×

VÄLJUVATE KÕNEDE PIIRANG

Selle teenusega saate Te piirata väljuvaid kõnesid vastavalt soovile ja valitud suunas.

Kõne suund:
1. Kõned Eesti mobiiltelefonidele
2. Kõned lühinumbrile 1ххх
3. Kõned tasulistele telefoninumbritele 90ххххх
4. Rahvusvahelised kõned
5. Kõned satelliittelefonidele 0087ххх.. 0088ххх..
6. Kõned Eesti lauatelefonile

Väljuvate kõnede piirangute seadistamiseks tuleb Teil valida alljärgnevalt:
Valige kõnegrupp, millist Te tahate piirata ning valige telefonil: *34*PIN*Grupi kood# . Näiteks mobiilikõnede piirangu kehtestamiseks valige telefonil *34*PIN*1#
Samuti saate Te piirata samaaegselt mitmes suunas väljuvaid kõnesid. Selleks on vaja Teil valida suundade koodid eraldades neid tärniga *.
Näiteks
- kõnede piiramiseks mobiili-, ja rahvusvahelistele numbritele valige *34*PIN*1*4#
- et piirata väljuvaid kõnesid näiteks mobiilile, lühinumbrile ja tasulistele numbritel tuleb valida *34*PIN*1*2*3#
Juhul, kui kõnepiirangute funktsioon on aktiveeritud kuulete kinnitavat teadet.

Kõikide kõnepiirangute lõpetamiseks (Te saate helistada kõikidele telefonidele) valige #34*PIN#
Juhul, kui kõnepiirangute funktsioon on lõpetatud kuulete kinnitavat teadet.

 
shortform