Lisainfo ja abi
×

TOOTETINGIMUSED STV-008

Teenuse nimetus: turvateenus
 

1. STV turvateenuste kirjeldus
STV turvateenus kujutab endast vastava teavitussüsteemiga varustatud turvatava objekti liitmist STV häirekeskusega. STV häirekeskus on varustatud professionaalsete vastuvõtuseadmetega, mis võimaldavad saada turvatavalt objektilt informatsiooni.

2. Mõisted:
Turvatav objekt - on hoone, ehitis, ehitise osa või territoorium, mis kuulub selle isiku omandisse ja/või on tema seaduslik valdus, kellega on sõlmitud leping objektil turvateenuste osutamiseks.
Autopatrull - on erikoolituse saanud töötajatest koosnev mobiilne autopatrull, kes sõidab objektile STV häirekeskuse koordinaatori/operaatori nõudmisel.
Häirekeskus - on professionaalsete vastuvõtuseadmetega varustatud AS STV tehniline keskus, mis võimaldab saada infot turvatavalt objektilt ja registreerida häiresignaalid. STV häirekeskuse töötajad kontrollivad pidevalt turvatavatelt objektidelt saabuvat infot ning vajadusel teavitavad kliendi kontaktisikut / päästeteenistust / politseid ja/või korraldavad autopatrulli väljasõidu objektile.
Kontaktisik on lepingus Kliendi määratud isik, kes vastutab otseselt selle lepingu raames talle antud kohustuste eest.

3. AS STV turvateenuste paketid ja kirjeldus:
Infoteenus sobib klientidele, kes tahavad viia turvateenuste kulud miinimumini, kuid samal ajal teada, mis toimub objektil. Kui STV häirekeskus saab objektilt häiresignaali, siis teavitatakse koheselt kliendi kontaktisikut.
Kombineeritud teenus sobib nõudlikele klientidele, kes tahavad olla kursis objektil toimuvaga ja anda häiresignaali korral mõistliku tasu eest korraldus autopatrulli/ekipaaži saatmiseks objektile. Objektilt häiresignaali saamisel teavitab STV häirekeskus koheselt kliendi kontaktisikut. Kontaktisik otsustab, kas on vaja saata objektile autopatrull või mitte. Juhul kui 3 minuti jooksul ei õnnestu kontaktisikuga ühendust saada, lähetatakse autopatrull objektile. Enda vea korral saab kontaktisik 3 minuti jooksul salasõna abil häiresignaali tühistada.
Täisteenus sobib klientidele, kes tahavad olla kursis objektil toimuvaga ning kasutada autopatrulli väljasõiduteenust objektile iga häiresignaali korral. Kui STV häirekeskus saab objektilt häiresignaali, sõidab autopatrull viivitamatult kohale. Enda vea korral saab klient 3 minuti jooksul salasõna abil häiresignaali tühistada. Paanikanupu kasutamise korral ei saa klient häiresignaali tühistada. Autopatrulli väljasõidutasu kuulub kuumakse sisse.

4. Seadmete stardikomplekt
AS STV pakub paigaldus- ja montaažiteenuseid analoog- ja IP-süsteemide videojälgimisseadmetele, sellistelt tuntud tootjatelt nagu HIKVISION, SONY, ERNITEC, MicroView jt. Meie spetsialistid valivad vastavalt teie vajadustele sobivad seadmed ning teostavad nende montaaži ja paigalduse.
4.1. PARADOX seadmete stardikomplekti kuuluvad:
- klaviatuuriga keskpult; - infrapunaandur;
- 1 kontakt uksele;
- sireen;
- aku.
Seadmed võib välja osta või neid rentida vastavalt kehtivale AS STV hinnakirjale.
4.2. Valvesüsteemi hooldus: Hooldustööde eesmärk on tagada seadmete vigadeta ja häireteta töö.
4.3. Valvesüsteemi garantii AS STV pakub turvaseadmetele 2-aastast garantiid, juhul kui klient ostab need välja. Garantiiaeg hakkab kehtima alates kliendile seadmete üleandmisest.

5. Maksumus
Valitud paketi maksumus on kehtestatud AS STV kehtiva hinnakirjaga. Paketi kuumakse sisaldab: -objekti ööpäevaringset jälgimist vastavate tehnikaseadmetega; - kliendi ja/või tema kontaktisiku teavitamist häiresignaali korral.
Kuumaksele võivad lisanduda lisaseadmete või teenuse maksumus vastavalt kehtivale hinnakirjale.

6. Rikked
Seadmete tööd ja täies mahus teenuste saamist takistavad rikked kõrvaldab AS STV vastavalt eeskirjale.

7. Lõpetamine
Tähtajatu lepingu võib ühepoolselt lõpetada teatades sellest kirjalikult 30 päeva ette.

 
fullform