Sideteenuse statistika
×

STV statistilised andmed sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta 2015. aastal

- «Elektroonilise side seaduse» § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest – 0,134 tööpäeva;
- Laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga - 0,058 rikketeadet;
- Rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest – 0,371 tööpäeva.
fullform