Tagasiside
×

Lepingu lõpetamine

Avaldus

Lisa fail

Palun lõpetada leping

Teenus

KTV
DigiTV
INTERNET
TELEFON

Lõpparve tüüp:

E-arve (tasuta)
Paberi (tasuta)

KTV väljalülitamiseks on vajalik meistri sissepääs trepikotta. Teatage vajalik informatsioon juhul kui trepikotta sissepääs on piiratud.:

Käesolevaga kinnitan, et:
- Minu poolt Operaatorile esitatud andmed on õiged.
- Olen tutvunud käesoleva Liitumislepingu lahutamatuks osaks olevate Tüüptingimuste ja Hinnakirjaga, tingimused on mulle arusaadavad, nõustun nimetatud tingimustega ja kohustun neid täitma.
- Annan nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks, mis on Operaatorile vajalik äritegevuse käigus tehtud tehingute dokumenteerimiseks, arvete esitamiseks, sidumistasude kindlaksmääramiseks ja arvestamiseks ning muuks äriliseks infovahetuseks, mille eesmärgiks on teenuse osutamine võrgu kaudu.

Juhul kui, teil tekivad küsimused vormi täitmisel, võtke meiega ühendust telefonil 688 0000
või e-posti teel kontakt@stv.ee.

Päring on saadetud.

fullform