Seadmete häälestamine
×

DIGIBOKS TV Star C101 PVR/STV C707SD CX
HÄÄLESTAMISE JUHEND


Režiimide ja tähenduste otsing toimub digiboksi puldist nuppude "üles", "alla", "paremale", "vasakule" abil ja valitud seisundi või reziimi fikseerimiseks vajutage OK.
Kasutaja parool vaikimisi: 0000
Vaikimisi on menüü inglise keeles

Samm 1.  Keele vahetus
Selleks, et vahetada keelt, tuleb:
1. Kasutades "vasakule", "paremale" nuppe, valige puldilt "No" (küsimuse "Do you want to install?" korral).
2. Järgmiseks tuleb siseneda digiboksi menüüsse. Selleks tuleb vajutada puldil nuppu "MENÜÜ".
3. Valige vasak/parem abil DigitalTV ja vajutage puldil OK.
4. Valige üles/alla nuppude abil "Configuration" ja vajutage puldil OK.
5. Valige "OSD" ja vajutage puldil OK.
6. Valige "OSD Language" ja paremale/vasakule nuppude abil valige teile sobiv keel.
7. Vajutage puldil nuppu Menüü naasemaks peamenüüsse ning teostage kanaliotsing kasutades alljärgnevat juhendit

Samm 2. Kanalite otsing
1. Valige peamenüüst "DigiTV" ja vajutage OK nupule.
2. Valige "Installeerimine" ja vajutage OK.
3. Sisestage parool (vaikimisi on parooliks 0000).
4. Valige "Otsi käsitsi" ja vajutage OK.
5. Lahtris "Sagedus(Khz)" sisestage numbriklahvide abil 306000 (458000 KHz Narvas, 338000 KHz Tartus, 306000 KHz Pärnus jne) ja liikuge järgmisele reale.
6. Lahtris "Symbol rate" sisestage numbriklahvide abil 006956 ja liikuge järgmisele reale.
7. Lahtris "Modulatsioon" valige nooleklahvide abil 256QAM.
8. Lahtris "NIT skaneering" peab olema valitud "Sees".
9. Seejärel vajutage OK ning digiboks otsib automaatselt üles kõik kanalid.

On valmis!

Tehaseseadete taastamine on vajalik juhul, kui olemasolev kanalite nimekiri muutub.

Tehaseseadete taastamine
1. Valige peamenüüst "DigiTV" ning vajutage puldil OK nuppu.
2. Valige "Tehaseseaded" ja vajutage OK nuppu.
3. Sisestage parool (vaikimisi on parooliks 0000).
4. Avanevas dialoogiaknas valige nooleklahvide abil "Jah" ning vajutage OK nuppu.
5. Kanalite uuesti häälestamise ja keele muutmiseks tehke läbi juhend alates samm 1 punkt 4 ja samm 2.

Tänu sisselülitatud võrgu otsingule kõik kanalid leitakse automaatselt.

NB! EPG/ Telekava vastavuseks digiboksil peab olema paigaldatud õige Ajanihe/ GMT Offset.
Ajavööndi muutmiseks avage Peamenüü / DigiTV / Seadistamine / Aeg.

Digikaart
TV Star C101/STV C707SD CX digiboksi puhul sisestage kaart digiboksi pesasse kiipiga üles.
shortform