Seadmete häälestamine
×

DIGIBOKS Livas FC-2101PVR
HÄÄLESTAMISE JUHEND


Režiimide ja tähenduste otsing toimub digiboksi puldist nuppude "üles", "alla", "paremale", "vasakule" abil ja valitud seisundi või reziimi fikseerimiseks vajutage OK.
Enne kanalite otsingu algust taastage digiboksi tehase seadete algväärtuse.
Kasutaja parool vaikimisi: 0000

Samm 1. Tehase seaded/ Factory Settings
1. Sisenege menüüsse, vajutades kaugjuhtimispuldil (KJP) "Menu".
2. Kasutades "vasakule", "paremale" valige Install/ Installation ja sealt valige Süsteemi lähtestamine/ System Recovery ja vajutage OK.
3. Valige Taasta tehasesätted/ System restore to factory default ja vajutage OK.
4. Sisestage kasutaja parool (vaikimisi: 0000).
5. Kasutades "vasakule", "paremale"  valige "Jah" ja vajutage OK.
6. Kasutades "üles", "alla" valige keel ja vajutage OK.
7. Kasutades "üles", "alla" valige kohalik ajavöönd (GMT +02:00) ja vajutage OK.
8. Kasutades "üles", "alla" valige  suveaeg, vajutades, näiteks, UK/ Europe ja vajutage OK.
9. Kanalite otsinguks kasutage punkt 3 (Samm 2).

Samm 2. Kanalite otsing/ Installation
1. Sisenege menüüsse, vajutades kaugjuhtimispuldil (KJP) nupule "Menu".
2. Kasutades "vasakule", "paremale" valige Install/ Installation ja sealt valige Kanalite otsing/ Cable Search ja vajutage OK.
3. Lahtris Otsingu reziim/ Search Mode valige Manuaalne/Manual, kasutades "vasakule", "paremale" ning minge järgmisele reale, vajutades KJP-l "alla".
4. Lahtris Sagedus/ Frequency valige 306.0 MHz (458000 KHz Narvas, 338000 KHz Tartus, 306000 KHz Pärnus jne) kasutades "vasakule", "paremale" ning minge järgmisele reale, vajutades KJP-l "alla".
5. Lahtris Sümbolikiirus/ Symbol Rate sisestage 6956 ja minge järgmisele reale, vajutades KJP-l "alla".
6. Lahtris QAM režiim/ QAM Mode valige QAM 256, vajutage OK ning minge järgmisele reale, vajutades KJP-l "alla".
7. Lahtris Otsingu tüüp/ Search Type valige "Kõik kanalid", kasutades "vasakule", "paremale" ning minge järgmisele reale, vajutades KJP-l "alla".
8. Lahtris Võrgu otsing/ Network Search valige "Sees/ On", kasutades "vasakule", "paremale" ning minge järgmisele reale, vajutades KJP-l "alla".
9. Lahtris NIT muu/ NIT other valige "Väljas/ Off", kasutades "vasakule", "paremale" ning minge järgmisele reale, vajutades KJP-l "alla".
10. Vajutage KJP-l OK ja oodake otsingu lõpp ja kanalite salvestamine
11. Vajutage KJP-l OK

On valmis!

Tänu sisselülitatud võrgu otsingule kõik kanalid leitakse automaatselt.

NB! EPG/ Telekava vastavuseks digiboksil peab olema paigaldatud õige Ajanihe/ GMT Offset.
Ajavööndi muutmiseks kasutage Süsteemi sätted/ System Setting / Aja seadistamine/ Time Setting
Lahtris Kohalik nihe/ Time Offset  valime  + 02:00
Lahtris Suveaeg/ Daylight Saving Time valime,  näiteks, UK/ Europe

Digikaart
Livas FC-2101PVR digiboksi puhul sisestage kaart digiboksi pesasse kiipiga alla.
 
shortform