Tingimused
×

TOOTETINGIMUSED STV-001

Teenuse nimetus: TELEVISIOON

 

1. Teenuse kirjeldus 
  1.1. Televisiooniteenuse (edaspidi „teenus“) tellinud kliendile antakse ligipääsuõigus telesisu vaatamiseks erinevates seadmetes. Nimetatud teenus on kasutatav teleris, arvutis ja nutiseadmes. 
  1.2. Klient saab valida endale sobiva teenusepaketi, olles tutvunud pakettide sisu ja hinnaga STV veebisaidil www.stv.ee.  
  1.3. Lisafunktsioonid, näiteks telesaadete vaatamine pärast eetriaega või käimas oleva saate pausile panemine ja samast kohast edasi vaatamine, on kliendile kättesaadavad tingimusel, et ta kasutab teenust internetiühenduse kaudu. Kui lisafunktsioone ei vajata, pakutakse teenust tehnoloogia DVB-C abil. 
  1.4. Teenust saavad kasutada Eesti territooriumil STV võrgu levialas asuvad erakliendid. 

2. Tehnilised nõuded 
  2.1. Tehnoloogia DVB-C abil edastatava telesisu vaatamiseks on kliendil vaja vastavat alusühendust ja sobivaid seadmeid, näiteks DVB-C digiboksi ja telerit või CI CAM-mooduliga telerit. Ligipääs telesisule tagatakse kiipkaardiga, mis tuleb sisestada otse digiboksi või CI CAM-moodulisse. 
  2.2. Internetiühenduse kaudu edastatava telesisu vaatamiseks peab kliendi ühenduse kiirus olema vähemalt 10 Mbit/s iga üheaegselt telesisu vaatamiseks kasutatava nutiseadme kohta ning tal peab olema nutiseade, milles töötab «STV iTV» rakendus või veebis vaatamise portaali sisenemist võimaldav brauser. Ligipääs telesisule tagatakse STV poolt esitatud kasutajatunnuse ja parooliga. 
  2.2.1. Miinimumnõuded nutiseadmetele: 
   - Apple’i seadmetel (nutitelefonid ja tahvelarvutid): hetkel kehtiv versioon või eelmine; 
   - Androidiga seadmetel (nutitelefonid ja tahvelarvutid): hetkel kehtiv versioon või eelmine; 
   - Android TV-ga teleritel ja digiboksidel Android TV 9 või Google TV. 

3. Teenuse eest tasumine 
STV televisiooniteenuse eest tasumisele kuuluv igakuine tasu sõltub valitud paketist. Teenusega seotud lisatasud on esitatud STV hinnakirjas. STV teenuste eest tasumise tingimused on avaldatud veebisaidi www.stv.ee jaotises „Üldtingimused“. Tasu arvestamine algab STV televisiooniteenuse aktiveerimise päevast. 

4. Mõisted 
  4.1. Digiboks – seade, mis on ette nähtud digitaalsete signaalide vastuvõtmiseks ja teisendamiseks ning telerisse edastamiseks videokaabli kaudu.
  4.2. CI (Common Interface) CAM-moodul – spetsiaalne seade, mida kasutatakse DVB-C vormingus telekanalite dekodeerimiseks ja blokeeringust vabastamiseks. Selle kasutamine on võimalik ainult teleris oleva CI pesa korral.
  4.3. «STV iTV» rakendus – rakenduste poest (näiteks App Store või Google Play) alla laaditav tarkvaraprogramm. Selle abil saab klient nutiseadmes vaadata STV teleteenuse raames edastatavaid telekanaleid. 
 

fullform