Документы
×

ДОВЕРЕННОСТЬ

Kuupäev:
Volitaja/Klient:
Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Dokumendi nr.:
Aadress:
Telefoni nr.:
Volitatud isik:
Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Dokumendi nr.:
Aadress:
Telefoni nr.:
Volitatud isik on volitatud volitaja eest ja nimel allkirjastama:

- teenuste kasutuslepinguid;
- seadmete valdamise ja/või kasutamise lepinguid;
- avaldusi või muid teenuste/seadmete kasutamiseks vajalike dokumente;
- avaldusi lepingute muutmiseks või lõpetamiseks.

Volikiri jõustab allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni: ........................a.

Volikirja lõppemisest volitaja on kohustatud koheselt teatama STV-le kirjalikult või e-posti teel.

Volitaja allkiri:
 
fullform