Küsimused - vastused
×

Kuidas saab muuta valveobjekti kontaktisikuid?


Selleks tuleb edastada sellekohane avaldus kas e-kirjaga aadressile valve@stv.ee või pöörduda lähimasse STV esindusse.
shortform