Küsimused - vastused
×

Kas tehniku väljakutse on tasuline?


Kui tegemist ei ole garantiitöödega, on tehniku tellimine tasuline.
fullform