Küsimused - vastused
×

Kas tehniku väljakutse on tasuline?


Kui tegemist ei ole garantiitöödega, on tehniku tellimine tasuline, vastavalt AS STV kehtivale hinnakirjale.
fullform