Küsimused - vastused
×

Millistel juhtudel garantii ei kehti?


Garantiiga häiresüsteemi seadmete remont või asendamine toimub AS STV kulul, välja arvatud järgmistel juhtudel:
-seadmete töökindlus on vähenenud kliendi, kolmandate isikute või vääramatu jõu süül,
- seadmeid on valesti hooldatud või kasutatud,
- häiresüsteemi seadmete hooldust või remonti on teostanud keegi kolmas isik.
fullform