Tagasi
Mida teha, kui ühe või mitme telekanali pilt halveneb?
18.03.2024

-Digiboksi kasutamise korral kontrollige teleri ja digiboksi kaabliühendusi;

-CI CAM-mooduli kasutamise korral kontrollige otse telerisse ühendatud kaablit. Kaabel peab olema kindlalt seadmesse sisestatud.

-Lülitage digiboks välja, eemaldage pistik seinakontaktist ja pange tagasi.

-CI CAM-mooduli kasutamise korral tõmmake STV smartkaart töötavast/sisselülitatud telerist välja, puhastage ettevaatlikult kiipi ja pange kaart tagasi.


Kui nimetatud tegevustest ei ole abi, võtke ühendust STV klienditoega telefonil 688 0000 (E–P 8.00-22.00). On võimalik, et Teie aadressil tekkis avarii või tehakse mingeid töid.

Hooldustööd ja teadaanded
Kõik teadaanded