Tagasi
Volitus
13.06.2024
Kuupäev:
Volitaja/Klient:
Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Dokumendi nr.:
Aadress:
Telefoni nr.:
Volitatud isik:
Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Dokumendi nr.:
Aadress:
Telefoni nr.:

Volitatud isik on volitatud volitaja eest ja nimel allkirjastama:

– teenuste kasutuslepinguid;
– seadmete valdamise ja/või kasutamise lepinguid;
– avaldusi või muid teenuste/seadmete kasutamiseks vajalike dokumente;
– avaldusi lepingute muutmiseks või lõpetamiseks.

Volikiri jõustab allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni: ……………………a.

Volikirja lõppemisest volitaja on kohustatud koheselt teatama STV-le kirjalikult või e-posti teel.

Volitaja allkiri:

Hooldustööd ja teadaanded
Kõik teadaanded