​Toasireen AJAX HOMESIREN

Toasireen teatab andurite käivitamise kohta helisignaali abil.
Paigaldatakse siseruumi, et hoiatada ohu eest ning peletada sissetungijaid.