Turvateenuse tingimused

TOOTETINGIMUSED STV-008

Teenuse nimetus: turvateenus
 

1. STV turvateenuste kirjeldus
STV turvateenus kujutab endast vastava teavitussüsteemiga varustatud turvatava objekti liitmist STV häirekeskusega. STV häirekeskus on varustatud professionaalsete vastuvõtuseadmetega, mis võimaldavad saada turvatavalt objektilt informatsiooni.

2. Mõisted:
Turvatav objekt – on hoone, ehitis, ehitise osa või territoorium, mis kuulub selle isiku omandisse ja/või on tema seaduslik valdus, kellega on sõlmitud leping objektil turvateenuste osutamiseks.

Autopatrull – on erikoolituse saanud töötajatest koosnev mobiilne autopatrull, kes sõidab objektile STV häirekeskuse koordinaatori/operaatori nõudmisel.

Häirekeskus – on professionaalsete vastuvõtuseadmetega varustatud AS STV tehniline keskus, mis võimaldab saada infot turvatavalt objektilt ja registreerida häiresignaalid. STV häirekeskuse töötajad kontrollivad pidevalt turvatavatelt objektidelt saabuvat infot ning vajadusel teavitavad kliendi kontaktisikut / päästeteenistust / politseid ja/või korraldavad autopatrulli väljasõidu objektile.

Kontaktisik on lepingus Kliendi määratud isik, kes vastutab otseselt selle lepingu raames talle antud kohustuste eest.

3. AS STV turvateenuste paketid:
STV turvateenus pakutakse Tallinnas ja Harjumaal.

Kõik teenuspaketid sisaldavad kliendi turvaseadmete ühendamist STV häirekeskusega, samuti kliendi kohustuslikku teavitamist telefoni teel kliendi valveasutusest tuleva häiresignaali korral. Paketid erinevad üksteisest patrulli väljasõidu strateegia ja kliendi kaitstava objekti ning selle maksumuse poolest.

Pakettide kirjeldused ja hinnad leiate meie veebilehelt jaotisest “Turvateenused”.

4. Seadmed
STV turvateenus on ehitatud ja töötab AJAX seadmete baasil. Integreerimine teiste süsteemidega on võimalik ainult tehniliste võimalustega individuaalsete lahenduste näol. Kliendiseadmetes kasutatakse traadita raadiosidet turvasüsteemi juhtpaneeli edastamiseks andurite ja ajamitega turvalise radioprotokolli Jeweller kaudu. Turvasüsteemi valvekeskus kasutab STV häirekeskusega suhtlemiseks mobiilset ühendust ja/või kaabel-internetiühendust.

4.1. Kliendiseadmed
Turvateenuse ühendamiseks pakutakse mitmeid stardikomplektide võimalusi. Iga komplekt sisaldab turvakeskust, seadet süsteemi käsitsi aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks, liikumisandurit, ukse/akna avamise andurit ja sireeni. Komplektide erinevus seisneb andurite täiustatud funktsionaalsuses ning täiendava suitsu- ja soojusanduri olemasolus.

Mis tahes stardikomplektiga saab ühendada STV pakutavaid lisaandureid. Stardikomplekti ja lisaandureid on võimalik osta või rentida vastavalt STV kehtivale hinnakirjale.

Stardikomplektide ja hindade kirjeldused leiate meie veebilehelt jaotisest “Turvateenused”.

4.2. Valvesüsteemi hooldus:
Seadmeid on soovitatav kontrollida ja hooldada vähemalt 1 kord aastas. Hooldustööde eesmärk on tagada seadmete veatu ja katkematu töö.

4.3. Valvesüsteemi garantii
AS STV pakub turvaseadmetele 2-aastast garantiid, juhul kui klient ostab need välja. Garantiiaeg hakkab kehtima alates kliendile seadmete üleandmisest.

5. Maksumus
Valitud paketi maksumus on kehtestatud AS STV kehtiva hinnakirjaga.
Paketi kuumakse sisaldab:
– objekti ööpäevaringset jälgimist vastavate tehnikaseadmetega;
– kliendi ja/või tema kontaktisiku teavitamist häiresignaali korral.
Kuumaksele võib lisanduda lisaseadmete või teenuse maksumus vastavalt kehtivale hinnakirjale.

6. Rikked
Seadmete tööd ja täies mahus teenuste saamist takistavad rikked kõrvaldab AS STV vastavalt eeskirjale.

7. Lõpetamine
Teenuse kasutamise lõpetamiseks peab kirjalikult teatama vähemalt 30 päeva enne eeldatavat lõpetamise kuupäeva.