1. Liitumine digi-TV-ga
1.1. STV võrgusisene liitumine digi-TV paketiga on tasuta.
1.2. Digi-TV paketi kuutasu on toodud STV kehtivas Hinnakirjas.
1.3. Liitudes digi-TV-ga klient on kohustatud liituma Hinnakirjas toodud STV põhipaketiga.
1.4. Kliendil on õigus liituda mistahes temaatiliste pakettidega STV kehtiva Hinnakirja ja digi-TV põhipaketi kehtiva lepingu alusel.

2. Digi-TV seadmed
2.1. Klient saab tasuta kasutusse CI CAM-moodul lepingu sõlmimisel 12 kuuks.
2.2. Tähtajaline leping muutub märgitud tähtaja möödumisel tähtajatuks, kui klient ei ole esitanud soovi nimetatud leping lõpetada ja jätkab teenuse ja seadme kasutamist. Seade jääb kliendile tasuta kasutusse digi-TV teenuse tähtajatult lepingu olemasolul (AS STV omand).

3. Vaatamiskoht
3.1. Kliendil on õigus lülitada digi TV-le lisavaatamiskohad.
3.2. Lisavaatamiskohtadele klient võib saada tasuta kuni 2 CI CAM-moodulid (ühe lepingu raames klient võib saada kasutusele tasuta mitte üle 3-e seadme).
3.3. Ühe lisavaatamiskoha hind on vastavalt STV kehtivale Hinnakirjale.

4. Lepingu lõpetamine/peatamine
4.1. Ennetähtajalisel lepingu lõpetamisel/peatamisel klient, kellel on kasutusel tasuta seadmed (p. 2.1.), on kohustatud tasuma lepingust tulenevat leppetrahvi.

5. Lisateave
5.1. Digi-TV paketid sisaldavad mõningaid telekanaleid HD-resolutsiooniga. Nende vastuvõtuks on vajalik HD-digiboks, mille rendihind on vastavalt STV kehtivale Hinnakirjale.
5.2. CI CAM-mooduli võib saada kõikides STV esindustes.
5.3. Digi TV-le ülemineku tingimuste lahutamatuks osaks on Üldtingimused.