Ruuter Wi-Fi 5 STV kaugtoeteenusega

Wi-Fi-ruuter STV kaugtoeteenusega

Pakume STV klientidele teenust kaugtoeteenusega „Wi-Fi ruuteri rent“* . Nüüd Te ei vaja tehnikut seadme seadistamiseks ega haldamiseks – STV poolt pakutav ruuter seadistub automaatselt.

Võtke ruuter rendile ja meie spetsialistid saavad:

–   viia läbi juhtmevaba Interneti täiuslikku diagnostikat,
–   mõõta Wi-Fi signaali tugevust kuni kliendiseadmeni,
–   meelde tuletada või muuta Wi-Fi parooli,
–   meelde tuletada või muuta Wi-Fi võrgu nime,
–   muuta kliendile vajalikke ruuteri seadistusi (näiteks pordi suunamine),
–   uuendada ruuteri tarkvara turvalisuse tagamiseks,
–   diagnoosida signaali taset kuni lõpp-punktini.

Teie jaoks on see mugav ja turvaline.

* Teenust saavad kasutada kõik kliendid, kellel on STV internetiühendus