Turvateenused
×

INFOEDASTUSE TEENUS

Infoteenus sobib kliendile, kes tahab turvakulu hoida minimaalsena, kuid samas omada ülevaadet objektil toimuvast. Kui objektilt jõuab häire AS STV häirekeskusesse, informeeritakse sellest klienti või tema kontaktisikut.
Infoedastuse teenuse kuutasu sisaldab:
- Valveobjektil oleva häireseadmestiku elektroonilist jälgimist AS STV häirekeskuse poolt ööpäevaringselt;
- Kliendi või tema kontaktisiku teavitamist valveobjektil registreeritud häiretest.

NB! Teenusega saab liituda Tallinnas ja selle lähiümbruses.

HIND

Liitumistasu - 0 €
Kuutasu - 7 €
Patrullekipaaži väljasõidu tasu - 19 €
fullform