Lojaalsusprogrammi tingimused
×

AS STV ERAKLIENTIDE LOJAALSUSPROGRAMM "MEGABIT"

1.Üldtingimused
1.1. Lojaalsusprogrammi eesmärk on tänada firma pikaajalisi ja lojaalseid kliente.
1.2. Lojaalsusprogrammi kasutajatel on võimalus kasutada soodustusi vastavalt kehtivatele lepingutele ja kokkulepetele.
1.3. Lojaalsusprogramm ei oma kehtivuse piirangut.
2.Mõisted
2.1. Programm — lojaalsusprogramm, mis on suunatud firma pikaajaliste ja lojaalsete klientide tänuavaldusele.
2.2. Soodustus — hinnavõit,mis on võimaldatud firma poolt AS STV kliendile.
2.3. Eraklient — klient, kes omab kehtivat lepingut.
2.4. Liituja — klient, kes on kasutanud teenust mitte alla 6 kuu.
2.5. Teenus — internetiteenus.
3. Programmiga liitumine
3.1.Programmiga saab liituda klient, kes omab kehtivat teenuse lepingut ja on kasutanud teenust mitte alla 6 kuu.
3.2. Klient liitub programmiga automaatselt.
3.3. Programmiga ei saa liituda kliendid, kes omavad võlgnevust AS STV ees või on pidevalt rikkunud maksetingimusi (tehakse makseajaloo 6 kuu analüüs).
3.4. Programmiga ei saa liituda kliendid, kes omavad juba soodustusi.
3.5. Kliendil on õigus taastada programmi kasutamist, juhul kui programm on katkenud põhjusel p.6
4. Soodustuste arvestus
4.1. Soodustused arvutatakse vastavalt kehtivale teenuse lepingule seisuga, millal programmiga liitutakse. 
5. Soodustused lojaalsusprogrammiga liitujatele
5.1. Programmi soodustused on toodud allolevas tabelis:
 
Interneti kiirus (SATURN), kuni Mbit/sekInterneti kiirus programmi alusel, kuni Mbit/sek
1/13/3
2/23/3
5/510/10
10/510/10
10/1015/10
20/1020/20
25/1025/25
30/1030/30
50/2050/50
60/3060/60
100/20100/50
100/50100/100
300/100300/300

5.2. Lojaalsusprogramm rakendub teenuse tarbimise aadressil tehnilise võimaluse olemasolul.
6. Lojaalsusprogrammi katkestamine/lõpetamine
6.1. Programm katkeb juhul, kui:
- liitujal tekkis võlgnevus AS STV teenuste kasutamise eest
- liituja vahetas suurema paketi väiksema vastu
- liituja peatas lepingu
- liituja loobus lojaalsusprogrammiga liitumisest
- liituja lõpetas teenuse lepingu AS STV-ga
7. Muud sätted
7.1.Klient nõustub vaikimisi lojaalsusprogrammiga ning antud tingimustega
7.2.AS STV jätab õiguse muuta lojaalsusprogrammitingimusi kohustusega teavitada programmiga liitujaid. Info www.stv.ee
fullform