Turvateenused
×

KOMBITEENUS

Kombineeritud teenus sobib hinnatundlikule, kuid nõudlikule kliendile, kes soovib omada täis ülevaadet objektil toimuvast ning samal ajal omada võimalust autopatrulli kaasamiseks mõistlike kulutustega. Kui objektilt jõuab häire AS STV häirekeskusesse, teavitatakse sellest kõigepealt kliendi poolt määratud kontaktisikuid, kes otsustab, kas soovib autopatrulli valveobjektile saata või mitte. Kui häireinfo saabudes kliendi kontaktisikutega kolme minuti jooksul telefoni vahendusel ühendust ei saada, saadetakse samuti autopatrull. Kliendi eksimuse korral saab häiresignaali kolme minuti jooksul salasõnaga tühistada.

NB! Teenusega saab liituda Tallinnas ja selle lähiümbruses.

HIND

Liitumistasu - 0 €
Kuutasu - 13 €
Patrullekipaaži väljasõidu tasu - 12 €
fullform