Lisainfo ja abi
×

Interaktiivse TV teenuse tingimused


1. Teenuse kirjeldus
2. Teenuse kasutustingimused
3. Tehnilised nõuded
4. Teenuse kättesaadavus
5. Teenuse eest tasumine

1. Teenuse kirjeldus
Interaktiivse TV teenus (edaspidi Teenus) on televisiooniteenus, mis võimaldab vaadata telesaateid nii otse kui ka salvestisena. Interaktiivne TV võimaldab kasutada vaatamist hõlbustavaid funktsioone: saate pausile panek, käimasoleva saate käivitamine algusest, lülitumine telekavas oleva sisu vaatamisele, meeldetuletuste seadistamine, vaatamispiirangute määramine vastavalt saate vanusepiirile, lemmiksaadete salvestamine, viimase seitsme päeva saadete vaatamine arhiivist, saadete tagasikerimine.

Interaktiivne TV on vaadatav teleris digiboksiga (interaktiivse TV jaoks) ja nutiseadmes (operatsioonisüsteemiga Android või iOS) rakenduse STVGo! abil.
Teenuse kasutamiseks saab klient valida kas eraldi interaktiivse TV paketi või mõne teenusepaketi (TVIN), mis sisaldab interaktiivset TV-d koos teatud hulga telekanalitega. Koos paketiga TVIN saab klient tellida täiendavaid teemapakette. Lisateavet pakettide ja nende sisu kohta leiate meie saidilt stv.ee.
Interaktiivset televisiooni on võimalik korraga vaadata kuni kolmes seadmes.

Teenuse toimimiseks on vaja sobiva kiirusega STV internetiühendust ja vastavaid seadmeid (ruuter, digiboks interaktiivse TV jaoks jne). Lisateavet tehniliste nõuete kohta leiate alapunktist Tehnilised nõuded.

2. Teenuse kasutustingimused
Klient ise vastutab interaktiivse TV konto kasutajatunnuse ja parooli salajas hoidmise ning kõikide tema kontoga tehtavate toimingute eest.

STV ei vastuta selle eest, kui kliendile suunatud telesaated ja muu sisu ei vasta õigusaktide nõuetele või reklaamis kirjeldatud omadustele, samuti meediateenuse osutaja tegevusest tingitud võimalike katkestuste või piirangute eest.

3. Tehnilised nõuded
Teenuse kasutamiseks soovitatav internetiühenduse kiirus on vähemalt 8 Mbit/s. See kiirus on piisav, et vaadata sisu katkestusteta ühes seadmes (teler või nutiseade). Sisu korraga mitmes seadmes vaatamiseks on nõuded soovitatavale kiirusele mitu korda suuremad.

Pange tähele, et Teenuse kasutamine võib mõjutada STV internetiühenduse kiirust ja: internetiühenduse aktiivne kasutamine (suure hulga andmete allalaadimine, videosisu vaatamine jne), mille tõttu ühenduse jooksev kiirus langeb alla 8 Mbit/s, võib omakorda mõjutada interaktiivse TV teenuse kvaliteeti.
 
Teenuse kasutamiseks on vaja vähemalt ühte digiboksi (interaktiivse TV jaoks) ning STV internetiühendusega ühilduvat ruuterit. Digiboks (interaktiivse TV jaoks) peab olema internetti ühendatud kaabliga läbi ruuteri, mis tagab DHCP-teenuse toimimise kliendi kohtvõrgus. Televiisori ja digiboksi (interaktiivse TV jaoks) ühendus luuakse HDMI-kaabliga.
Teenuse kasutamiseks nutiseadmes (operatsioonisüsteemiga Android või iOS) on vaja rakendust STVGo!, mille saab Apple’i puhul alla laadida Apple Store’ist ja Androidi puhul Google Playst.
Rakenduse kasutamiseks on vaja kliendikontot. Konto kasutajatunnuse ja parooli leiate iseteeninduskeskkonnast või teenuselepingu paberversioonist, samuti saate selle küsimiseks pöörduda STV kontaktikeskuse poole.
Miinimumnõuded nutiseadmele:
- Арple: iOS 8 või uuem. 
- Android: Android OS 4 või uuem. 

STV ei saa tagada televisiooniteenuse piisavat kvaliteeti järgmistel juhtudel:
- vaatamiseks kasutatavate seadmete (digiboks ja nutiseadmed) internetiühenduse jooksev kiirus on soovitatust väiksem;
- nutiseade on ühendatud internetiga läbi WiFi-võrgu;
- nutiseade on vigane.

4. Teenuse kättesaadavus
Interaktiivse TV teenust pakutakse ainult eraklientidele. Teenust saab kasutada ainult internetiühendusega samal aadressil*. Teenuse kasutamine ärilistel eesmärkidel on keelatud.

5. Teenuse eest tasumine
Kõik interaktiivse TV teenusega seotud hinnad on esitatud hinnakirjas aadressil stv.ee.
STV teenuste eest tasumise tingimustega saate tutvuda meie saidi jaotises AS STV Üldtingimused.


* Kanalite nimekirjas on märgitud, milliseid kanaleid saab vaadata ka teiste Eesti teenusepakkujate internetiühendusega.
 
shortform